Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy

O Oddziale

30 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połączenie pomiędzy PSE S.A. i Spółkami Obszarowymi. Na skutek wpisu do KRS-u w miejsce Spółki PSE-Północ S.A. od 1 lipca 2014 roku działalność rozpoczął Oddział PSE SA w Bydgoszczy.

Proces inkorporacji Spółek Obszarowych jest ważnym elementem realizacji strategii biznesowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zdefiniowanym w ramach celu I: Poprawa efektywności działania Spółki. Głównym jego zamierzeniem jest optymalizacja funkcjonowania Grupy Kapitałowej poprzez koncentrację i maksymalne ujednolicenie organizacji, pozwalające na doskonalenie procesów oraz zwiększanie efektywności działania Spółki.

Inkorporacja Spółek Obszarowych wiąże się z wdrożeniem uproszczonej struktury zarządczej oraz z osiągnięciem efektów synergii w nowym modelu organizacyjnym. Konsolidacja Spółek Obszarowych zwiększy efektywność procesów realizowanych w GK PSE na skutek ich standaryzacji, uproszczenia i skrócenia ścieżek decyzyjnych. W efekcie inkorporacji, zadania realizowane dotychczas przez Spółki Obszarowe, z dniem 1 lipca 2014 r., przejęły Oddziały PSE SA – w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu.

Obszar działania Oddziału PSE S.A. w Bydgoszczy to północno-środkowa część Polski (obszar pomiędzy Koszalinem, Olsztynem i Włocławkiem) stanowiąca 20% powierzchni kraju i skupiająca prawie 16% ludności.


Władze oddziału

Przemysław Ciszewski - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych

Jan Gramowski - Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych

Artur Polanowski - Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych


Specjalizacja oddziału

Podstawowym przedmiotem działania Oddziału jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

 • prowadzenie ruchu i dysponowanie mocą w przesyłowym systemie elektroenergetycznym na obszarze swojego działania, 
 • wykonywanie funkcji operatywnego kierownictwa i nadzoru nad siecią dystrybucyjną, 
 • prowadzenie utrzymania stacji i linii przesyłowej sieci elektroenergetycznej, 
 • wykonawstwo i uruchamianie układów: zabezpieczeniowych, pomiarowych energii elektrycznej, telekomunikacyjnych i informatycznych, 
 • eksploatowanie: układów zabezpieczeniowych, układów pomiarowych energii elektrycznej, systemów telekomunikacyjnych i informatycznych, 
 • doradztwo i wykonywanie ekspertyz w dziedzinie: elektroenergetyki, zabezpieczeń, pomiarów energii elektrycznej, telekomunikacji, informatyki, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska, 
 • projektowanie rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej, 
 • realizacja wsparcia technicznego dla zadań inwestycyjnych i wykonawstwo w zakresie: sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych oraz infrastruktury budowlanej, 
 • administrowanie budynkami, budowlami i ich infrastrukturą techniczną, 
 • świadczenie na rzecz innych przedsiębiorców usług mieszczących się w profilu działania Oddziału.

Oferowane usługi

 • operacyjne zarządzanie majątkiem sieci przesyłowej
 • wspieranie OSP w prowadzeniu ruchu powierzonego fragmentu KSE
 • realizacja usług eksploatacyjnych w sieci przesyłowej
 • obsługa infrastruktury telekomunikacyjnej, informatycznej, pomiarowej oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ)
 • koordynacja rozwoju sieci rozdzielczej (110 kV)
 • realizacja wsparcia technicznego dla zadań inwestycyjnych
 • monitorowanie jakości energii elektrycznej w sieci przesyłowej
 • koordynacja działań związanych z pracami pod napięciem w sieci przesyłowej
 • eksploatacja połączenia stałoprądowego Polska-Szwecja

Kontakt

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 16
85-950 Bydgoszcz 

tel.: 52 375 10 00
fax: 52 322 98 35

e-mail: pse.polnoc@pse.pl