Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie

O Oddziale

Powstanie Oddziału

Nasza obecnie funkcjonująca struktura - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie – została utworzona w dniu 01 lipca 2014 roku poprzez połączenie spółki PSE-Centrum S.A. z jej Spółką-Matką - PSE S.A. pełniąca rolę krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum - istniejąca wcześniej również jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością - została utworzona w roku 1997 z Oddziału Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warszawa, wskutek przekształceń restrukturyzacyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W roku 2008 została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i w takiej formie prawnej funkcjonowała do dnia połączenia z PSE S.A.

PSE S.A. Oddział w Warszawie  w liczbach 

Infrastruktura eksploatowana przez PSE S.A. Oddział w Warszawie  obejmuje: 

 • ok 3 000 km linii energetycznych 400, 220 i 110 kV, w tym:
  • ponad 1 635,00 km linii 220 kV,
  • ponad 1 836,00 km 400 kV, 
  • ok. 5 km linii 110 kV,
 • 22 stacje elektroenergetyczne.

ODM Warszawa – doświadczenie w służbie polskiej energetyki

Niezależnie od kolejnych przekształceń polskiej energetyki, obsługiwana przez naszych specjalistów z Wydziału Planowania i Wydziału Ruchu, Obszarowa Dyspozycja Mocy (dawniej Okręgowa Dyspozycja Mocy) od wielu lat odpowiada za sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu energetycznego na centralnym i północno-wschodnim obszarze naszego kraju przy zachowaniu obowiązujących kryteriów ekonomicznych i jakościowych oraz zasad gospodarki rynkowej.

W ramach działalności ODM, PSE S.A. Oddział w Warszawie prowadzi ruch urządzeń i kieruje pracą części sieci przesyłowej 400 i 220 kV, podejmuje i realizuje decyzje o wyłączeniach i załączeniach oraz wprowadzaniu innych zmian w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Dyspozytorzy ODM Warszawa sprawują także nadzór operacyjny nad stacjami zdalnie sterowanymi, będącymi częścią majątku krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Ponadto Oddział koordynuje pracę sieci 110 kV dla znajdujących się na jej obszarze działania spółek dystrybucyjnych.

Rogowiec – największa stacja energetyczna na obszarze działania PSE S.A. Oddział w Warszawie

Eksploatowana przez PSE S.A. Oddział w Warszawie stacja Rogowiec tworzy wraz z Elektrownią Bełchatów i Kopalnią Bełchatów wyjątkowy kompleks energetyczny. Dzięki wykorzystaniu wydobywanego na miejscu metodą odkrywkową węgla brunatnego i bliskości elektrowni, koszt wytwarzanej w tym kompleksie energii jest wyjątkowo niski, a składająca się z 12 bloków po 370/360 MW, stacja pracuje ciągle z pełną mocą, która prawie w 95% jest rozdzielana i przesyłana poprzez stację 400/220kV Rogowiec.

PSE S.A. Oddział w Warszawie nie tylko zapewnia całodobową ruchową obsługę stacji Rogowiec. Stacjonujący tam specjaliści - tzw. Brygada Rogowiec - dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz wyjątkową bazą sprzętową, dzięki której mogą wykonywać szereg skomplikowanych prac eksploatacyjnych, również dla podmiotów zewnętrznych. 

PSE S.A. Oddział w Warszawie dzisiaj 

PSE S.A. Oddział w Warszawie wykorzystuje posiadaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, działając na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej (PSE S.A.) i świadcząc usługi spółkom z Grupy Kapitałowej PSE, a także wszystkim podmiotom z branży energetycznej oraz uczestnikom rynku energii elektrycznej (w tym także odbiorcom energii elektrycznej, korzystającym z zasady TPA). Znamy potrzeby rynku i wiemy, jak je zaspokoić. Rozwiązujemy problemy oferując wkraczające w przyszłość rozwiązania i zapewniamy ich kompleksową obsługę oraz serwis pogwarancyjny. Jesteśmy rzetelnym partnerem, doradcą i wykonawcą.


Władze Oddziału

Mirosław Bańko – Dyrektor Pionu Usług Sieciowych

Jerzy Zys – Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych

Paweł Pijanowski – Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych


Schemat Organizacyjny


Zadania Oddziału

Podstawowym przedmiotem działalności Oddziału jest świadczenie usług na rzecz krajowego Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), firmy PSE SA, w zakresie kompleksowego i efektywnego zarządzania eksploatowaną częścią elektroenergetycznej sieci przesyłowej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

PSE Oddział w Warszawie bierze również udział w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej, a także świadczy usługi wsparcia technicznego dla inwestycji realizowanych na rzecz OSP.

PSE Oddział w Warszawie realizuje na swoim terenie działania:

 • określone przepisami ustawy Prawo energetyczne  usługi zapewniające/wspierające wypełnianie ustawowych zadań Operatora Systemu Przesyłowego (OSP),
 • prace związane z zarządzaniem majątkiem sieci przesyłowej OSP, 
 • specjalistyczne usługi na rzecz innych Oddział i podmiotów  z Grupy Kapitałowej PSE.

  Głównymi celami działalności Oddziału są:

 • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych,
 • eksploatacja, konserwacja i remonty sieci mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców,
 • udział w zapewnieniu niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych,
 • udział w tworzeniu infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie i rozwoju rynku energii elektrycznej.

Najważniejsze zadania Oddziału to:

 • operacyjne zarządzanie siecią przesyłową,
 • eksploatacja sieci przesyłowej,
 • prowadzenie ruchu sieci przesyłowej,
 • planowanie rozwoju sieci przesyłowej,
 • utrzymanie specjalistycznych systemów teleinformatycznych,
 • wsparcie techniczne procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
 • prowadzenie spraw obronnych i ochrona obiektów sieci przesyłowej.

Ponadto przy Oddziale działa Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ) świadczące – także na rzecz podmiotów zewnętrznych, w szczególności producentów - kompleksowe usługi weryfikacji, diagnostyki i konfiguracji urządzeń przeznaczonych do użytku w ramach infrastruktury stanowiącej majątek Operatora Systemu Przesyłowego.


Oferowane usługi

Regionalne Centrum Nadzoru

Regionalne Centrum Nadzoru (RCN) powstało i rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku na potrzeby Centrum Nadzoru umiejscowionego w PSE S.A. w związku z wieloletnim procesem wdrożenia nowego modelu prowadzenia eksploatacji. Całodobową pracę Regionalnego Centrum Nadzoru rozpoczęto z dniem 1 lutego 2008 roku.

Podstawowe zadania RCN:

 • współpraca ze służbami dyspozytorskimi,
 • nadzór oraz monitorowanie pracy obiektów, urządzeń i funkcjonowania systemów,
 • zapewnienie ciągłej sterowalności i obserwowalności obiektów,
 • sprawowanie nadzoru nad pracami na urządzeniach i w obiektach, w tym pełnienia funkcji koordynującego w rozumieniu Instrukcji BHP,
 • nadzór i kierowanie pracą potrzeb własnych i urządzeń pomocniczych,
 • organizacja, koordynacja i nadzorowanie usuwania awarii i usterek urządzeń i obiektów,
 • dysponowanie Zespołami Eksploatacyjnymi (ZES).

Organizacja Regionalnego Centrum Nadzoru:

Regionalne Centrum Nadzoru przy PSE S.A. Oddział w Warszawie zostało zorganizowane w Pionie Eksploatacji Sieci jako oddzielny wydział. RCN wykorzystując dostępne systemy i aplikacje, zbiera oraz odpowiednio przedstawia informacje o stanie pracy obiektów elektroenergetycznych.

W RCN zatrudniamy doświadczonych dyżurnych, którzy wspierani są przez odpowiednich inżynierów/specjalistów z różnych dziedzin (transformatorów, aparatury pierwotnej, aparatury oraz obwodów wtórnych stacji, telekomunikacji, itp.). 

Kontakt: Rafał Figielski, p.o. Kierownika Regionalnego Centrum Nadzoru, tel. 22 690 98 31, fax 22 690 96 06, e-mail: rafal.figielski@pse.pl

Dyżurny Regionalnego Centrum Nadzoru
tel.: 22 690 98 10, -11 i -12, tel. kom.: 0 691 993 744
fax: 22 690 98 25,
e-mail: RCN.Warszawa@pse.pl

Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ) 

Utworzone na potrzeby firm Grupy Kapitałowej PSE Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ) funkcjonuje od roku 2005. Od początku roku 2006 oferuje swoje usługi także podmiotom spoza GK PSE.

W zakres realizowanych zleceń wchodzą:

 • pełna ewidencja terminali cyfrowych,
 • sprawdzanie i wydawanie świadectw zgodności testowanych nowych urządzeń (sprawdzanie rzeczywistych parametrów urządzenia),
 • przygotowywanie konfiguracji urządzeń dostosowanej do warunków w miejscu instalacji,
 • wykrywanie cech nieujawnionych przez producentów,
 • wydawanie metryk i wyników wszystkich przeprowadzonych testów oraz świadectw zgodności,
 • testowanie i analiza działania urządzeń, które w trakcie eksploatacji wykazały błędne działanie (wprowadzanie zmian w konfiguracji wewnętrznej, opracowywanie dla nich dodatkowych instrukcji uwzględniających warunki eksploatacji),
 • opracowywanie standardowych typowych konfiguracji programowalnych cyfrowych urządzeń EAZ (sprawdzanie funkcji zabezpieczeniowych i możliwości konfiguracyjnych, opracowywanie optymalnych konfiguracji dla poszczególnych typów urządzeń w porozumieniu z producentem),
 • doradztwo techniczne przy doborze technologii i urządzeń,
 • opracowywanie programów odbiorów fabrycznych (FAT) nowych urządzeń,
 • organizacja przetargów na zakup urządzeń EAZ (opracowanie SIWZ, opiniowanie rozwiązań, wsparcie techniczne przy realizacji kontraktów),
 • szkolenie służb eksploatacyjnych w zakresie uruchamiania nowych urządzeń na obiektach elektroenergetycznych,
 • konfiguracja cyfrowych terminali zabezpieczeń.

PSE S.A. Oddział w Warszawie oferuje bardzo szeroki zakres kompleksowych usług. Posiadamy solidne doświadczenie praktyczne przy realizacji podobnych prac dla PSE S.A. i firm Grupy Kapitałowej PSE. Nasza firma oferuje klientom szkolenia dla użytkowników oraz możliwość monitorowania pracy urządzeń w trakcie procesu eksploatacji, a także bezpłatne porady.

Kontakt: Norbert Kuc, Kierownik specjalizacji CLCTZ  w Wydziale Eksploatacji Obwodów Wtórnych, tel. 22 690 98 40, e-mail: norbert.kuc@pse.pl

Analizy rozpływu mocy zwarciowej oraz sporządzanie nastaw zabezpieczeń 

Zakres usługi:

 • obliczenia wielkości mocy i prądów zwarciowych dla sieci KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego),
 • obliczenia skuteczności uziemienia punktów zerowych transformatorów dla sieci dystrybucyjnej i przesyłowej,
 • sporządzanie nastaw zabezpieczeń dla terminali cyfrowych, przekaźników elektromechanicznych oraz elektronicznych w sieci wysokich i najwyższych napięć,
 • analiza awarii systemowych w sieci dystrybucyjnej i przesyłowej,
 • dobór zabezpieczeń dla sieci KSE, w tym dla pól liniowych, pól sprzęgieł, pól transformatorów i autotransformatorów,
 • opiniowanie przebiegu prac eksploatacyjnych od strony układów EAZ (Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej),
 • analiza i opiniowanie ekspertyz przyłączenia nowych urządzeń do sieci KSE, w tym farm wiatrowych,
 • szkolenie służb dyspozytorskich w zakresie układów EAZ.

PSE S.A. Oddział w Warszawie dysponuje bazą danych o elementach systemu elektroenergetycznego oraz oprogramowaniem obliczeniowym terminali cyfrowych. Wykonujemy zlecenia na najwyższym poziomie merytorycznym. Oferujemy konkurencyjne ceny.

Kontakt: Paweł Zawadzki, Wydział Eksploatacji Obwodów Wtórnych, tel. 22 690 98 36, tel. kom. 665 101 260, e-mail: pawel.zawadzki@pse.pl


Kontakt

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

tel. 22 690 96 01
fax. 22 690 96 06

e-mail:  pse.centrum@pse.pl