Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach

O Oddziale

30 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, jako spółką przejmującą, a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – Centrum S.A., Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – Północ S.A., Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – Południe S.A., Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – Zachód S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – Wschód S.A. jako spółkami przejmowanymi.

Na skutek wpisu do KRS w miejsce spółek obszarowych 1 lipca 2014 r. działalność rozpoczynają Oddziały PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu.

Połączenie spółek nastąpiło (w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) poprzez przeniesienie całego majątku spółek obszarowych przejmowanych na spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako spółkę przejmującą.

W związku z powyższym (na mocy art. 494 Kodeksu spółek handlowych) PSE S.A., jako sukcesor generalny, wstąpiły we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Dokonane połączenie nie ma wpływu na ważność zobowiązań zaciągniętych przez spółki przejmowane i nie rodzi dla ich kontrahentów żadnych negatywnych konsekwencji. Zgodnie z przyjętą koncepcją organizacji spółki PSE S.A. zadania dotychczas wykonywane przez spółki przejmowane będą realizowały wyodrębnione jednostki organizacyjne PSE S.A., tj. ich Oddziały.


Władze oddziału

Marek Krupa - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych

Henryk Pawlak - Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych

Krystian Chiliński - Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych


Organizacja oddziału

Poniżej znajdą Państwo schemat obrazujący strukturę organizacyjną PSE S.A. Oddział w Katowicach.

Schemat organizacyjny

W ramach Oddziału funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Pion Usług Operatorskich

Wydział Ruchu

 • Wydział Planowania
 • Wydział Koordynacji Elektroenergetycznej Automatyki Systemowej

Pion Usług Sieciowych

 • Wydział Eksploatacji Sieci
 • Wydział Eksploatacji Obwodów Wtórnych
 • Wydział Regionalne Centrum Nadzoru
 • Wydział Terenowej Eksploatacji
 • Sekcja Planowania i Rozliczeń
 • Sekcja Rozwoju

Wydział Teleinformatyki
Wydział Spraw Pracowniczych
Wydział Handlowy
Wydział Administracji
Sekcja Dyrektora Oddziału
Stanowisko Radcy Prawnego
Stanowisko ds. BHP i Ochrony Ppoż.
Zadania oddziału

Zadania realizowane na rzecz PSE S.A.

 • Kierowanie operacyjne siecią przesyłową
 • Prowadzenie ruchu sieci
 • Planowanie rozwoju sieci przesyłowej
 • Eksploatacja i rozwój systemów i urządzeń teleinformatycznych
 • Eksploatacja siłami własnymi sieci przesyłowej
 • Wsparcie techniczne procesu przygotowania i realizacji inwestycji
 • Prowadzenie spraw obronnych i ochrony obiektów sieci przesyłowej


Zakres usługi

 • Usługi specjalistyczne w zakresie teleinformatyki
 • Udostępnianie sal szkoleniowych

Usługi specjalistyczne w zakresie teleinformatyki

Usługi specjalistyczne w zakresie telekomunikacji

PROPONUJEMY 

 • projektowanie i doradztwo w zakresie systemów teletransmisji cyfrowej SDH systemów komutacyjnych, systemów zasilania gwarantowanego 230V AC i 48V DC oraz systemów klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń teleinformatycznych.
 • świadczenie usług kolokacyjnych sprzętu teleinformatycznego dla kilkudziesięciu klientów świadczących usługi IP dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie aglomeracji śląskiej.

Nadzorujemy pracę kilkunastu central telefonicznych, głównie Firm DGT oraz Siemens. Pełnimy dozór nad urządzeniami teletransmisyjnymi opartymi o technologię analogową (urządzenia energetycznej telefonii nośnej – ETN, ETL, ESB) jak również nad nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi – SDH SURPASS oraz multipleksery Siemens FMX. Pracownicy PSE S.A. Oddział w Katowicach nadzorowali montaż i uruchomienie kilkunastu central telefonicznych zapewniając ich odpowiednią konfigurację oraz poprawną współpracę z zewnętrznymi systemami telekomunikacyjnymi, co pozwoliło na ograniczenie do minimum problemów występujących w dalszej eksploatacji. PSE S.A. Oddział w Katowice czuwa nad prawidłową pracą systemów zasilania gwarantowanego 230VAC zbudowanych w oparciu o urządzenia (UPSy i falowniki) firm APS, APC, ELTEK, MEDCOM, GE, SwiftGuard, Invertomatic oraz systemów zasilania 48VDC firmy TELZAS, ELTEK oraz Merawex. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie budowania i projektowania systemów zasilania gwarantowanego.

Usługi specjalistyczne w zakresie informatyki

PROPONUJEMY 

 • projektowanie i doradztwo w zakresie systemów czasu rzeczywistego, teletransmisji i pomiarów stosowanych w elektroenergetyce zawodowej.

Nadzorujemy pracę rozległego systemu informatycznego monitorującego stan pracy sieci najwyższych napięć w Krajowym Systemie Energetycznym, pracującym w czasie rzeczywistym. Prowadzimy działania monitorujące bezpieczeństwo wymiany danych w rynku energii oraz sieci informatycznej przedsiębiorstwa. Tworzymy specjalistyczne zestawienia danych wspierające podejmowanie decyzji prowadzenia ruch energetycznego. Wspieramy funkcjonowanie licznych aplikacji biurowych. Prowadzimy i nadzorujemy bezpieczny system archiwizacji danych informatycznych. Opiniujemy dokumentację techniczną modernizowanych obiektów energetycznych pod kątem bezpiecznych i funkcjonalnych rozwiązań informatycznych. Uczestniczymy w tworzeniu standardów technicznych i informatycznych w GK PSE. Realizujemy cykl szkoleń technicznych w zakresie powierzonych nam w eksploatację systemów.

POSIADAMY

Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynierską oraz wieloletnie doświadczenie w eksploatacji i sieci teletransmisyjnej światłowodowej i WAN-B, jak również wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynierską oraz wieloletnie doświadczenie w eksploatacji sytemu czasu rzeczywistego i innych systemów informatycznych z całym wachlarzem zagadnień związanych z nimi. Połączenie nabytego doświadczenia i wiedzy technicznej z wykorzystaniem specjalistycznych rozwiązań, gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, wszelkich informacji udzieli:  Zbigniew Szymański tel.: 32 257 8500

Udostępnianie sal szkoleniowych

Siedziba PSE S.A. Oddział w Katowicach znajdująca się przy ul. Jordana 25 w centrum Katowic (obok Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego) dysponuje dwoma salami przeznaczonymi do organizacji konferencji, szkoleń, a także spotkań biznesowych.

Sale znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Sala na pierwszym piętrze na ok. 20 osób wyposażona jest w: ekran

 • rzutnik multimedialny
 • flipchart wraz z przyborami do pisania
 • system klimatyzacji
Sala na parterze na ok. 40 osób wyposażona jest w:
 • ekran
 • rzutnik multimedialny
 • flipchart wraz z przyborami do pisania
 • system klimatyzacji

Istnieje możliwość podania poczęstunku podczas spotkań oraz korzystanie z usług wykwalifikowanej firmy cateringowej do obsługi narad, konferencji itp.
Ceny wynajmu sal są ruchome i podlegają negocjacjom.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, wszelkich informacji udzieli: Monika Kozak tel: 32 257 8742
Kontakt

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach

ul. Jordana 25
40-056 Katowice

centrala: 32 257 87 77
sekretariat: 32 257 80 01
fax: 32 257 80 17

e-mail: pse.poludnie@pse.pl