Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » O nas » Strategia, misja, wizja
Misja, Wizja, Cele strategiczne

Misja PSE

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystując innowacyjne rozwiązania zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania Operatora Systemu Przesyłowego.

W Misję PSE wpisany jest kluczowy obowiązek OSP, jakim jest zapewnienie niezawodnej i efektywnej pracy KSE w ramach świadczonych przez Spółkę usług przesyłowych. PSE zapewnia niezawodne dostawy energii elektrycznej, bezpieczeństwo ruchowe oraz jakość energii elektrycznej, zgodnie ze standardami jakościowo-niezawodnościowymi obowiązującymi członków organizacji Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych ENTSO-E.

Funkcjonowanie sieci przesyłowej w sposób niezakłócony i przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania współczesnej gospodarki. OSP zarządza przesyłaniem energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami elektroenergetycznymi oraz we współpracy z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych.

Spółka wykorzystuje innowacyjne rozwiązania wdrażając je w obszarze zarządzania systemem elektroenergetycznym. PSE w swojej działalności aplikuje mechanizmy oparte na nowych technologiach oraz niestosowane wcześniej przez OSP metody zapewniające bezpieczną pracę systemu.

Wypełnianie przez PSE ustawowych i statutowych obowiązków, wymaga dysponowania wysoce kompetentnym i zaangażowanym zespołem pracowników i menedżerów. Dlatego pracownicy PSE traktowani są jako najważniejszy kapitał firmy. Spółka podejmuje szereg działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji pracowników i tworzy możliwości sprzyjające ich identyfikacji z wartościami firmy.

PSE podpisały Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce, uznając tym samym, jako priorytet, prowadzenie działalności w sposób równoważący potrzeby biznesowe i społeczne kraju, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój dla PSE oznacza budowanie i realizację Strategii opartej na pięciu priorytetowych obszarach: gwarant bezpieczeństwa energetycznego, przykładny inwestor, odpowiedzialny pracodawca, wiarygodny partner oraz ekspert w branży. Każdy z tych obszarów wyznacza kierunki rozwoju PSE na najbliższe lata i wspiera realizację Strategii.

Wizja PSE

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, współtworzymy europejski rynek energii elektrycznej, aktywnie rozwijając partnerstwo z innymi Operatorami Systemów Przesyłowych, przestrzegając zasad transparentności działania oraz równego traktowania uczestników rynku.

Wizja PSE definiuje obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE z perspektywy ponadlokalnej, europejskiej. Kluczowy jest tu aktywny udział PSE w budowie Europejskiego Rynku Energii Elektrycznej oraz rozwoju infrastruktury technicznej zwiększającej transgraniczną wymianę energii elektrycznej. Spółka współpracuje z regulatorami, Operatorami Systemów Przesyłowych i giełdami energii z regionu Europy Środkowo – Wschodniej na rzecz wdrożenia Europejskiego Rynku Energii Elektrycznej.

Będąc członkiem ENTSO-E, PSE uczestniczą w pracach realizowanych w ramach tego stowarzyszenia. Podejmują działania pozwalające wpływać na kształt Europejskiego Rynku Energii Elektrycznej, poprzez proponowanie nowych rozwiązań zarówno na poziomie władz stowarzyszenia, jak i w pracach międzynarodowych grup roboczych. Spółka współtworzy mechanizmy, pozwalające na zachowanie spójności pomiędzy zasadami handlu energią elektryczną i fizyczną naturą systemu elektroenergetycznego oraz rozwija narzędzia związane z mechanizmem bilansowania, ukierunkowane na poprawę warunków zapewniających konkurencję na rynku energii.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd PSE Programem zgodności, Spółka zwraca szczególną uwagę, aby świadczone na rzecz użytkowników systemu elektroenergetycznego usługi odbywały się na zasadach równości i w sposób wolny od dyskryminacji. Program określa działania podjęte w celu eliminacji zachowań dyskryminujących, prowadzenia działalności wyłącznie na podstawie obiektywnych, merytorycznych kryteriów oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych.

Cele strategiczne:

  • Cel strategiczny I             Poprawa efektywności działania Spółki
  • Cel strategiczny II            Rozwój kapitału ludzkiego
  • Cel strategiczny III           Doskonalenie relacji z Interesariuszami
  • Cel strategiczny IV           Rozwijanie mechanizmów rynkowych
  • Cel strategiczny V            Zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE
  • Cel strategiczny VI           Rozwój KSE
  • Cel strategiczny VII          Innowacje i nowe technologie