Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Biuro prasowe » Aktualności i Komunikaty OSP
2008-03-20
Postępowanie niepubliczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn."Wykonanie prac remontowych w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń".
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2 zaprasza do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Wykonanie prac remontowych w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń obejmujących:

  • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych wysokich oraz metalowych elementów łączących betonowe konstrukcje wsporcze pod aparaturę,
  • wymianę iglic ochrony odgromowej,
  • zabezpieczenie antykorozyjne bednarki uziemiającej roboczej i ochronnej,
  • naprawę i konserwację konstrukcji betonowych pod aparaturę,
  • wymianę tabliczek fazowych, numeracyjnych i opisowych,

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zadania: 05.05.2008 – 31.12.2008.

Szczegółowy zakres prac oraz warunki wymagane od Wykonawców zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą na pisemny wniosek zainteresowanego z załączonym dowodem wpłaty oraz Nr NIP można nabyć w cenie 61 zł brutto w siedzibie Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Południe S.A. w Katowicach przy ul. Jordana 25, budynek B-5, pok. 213 lub zamówić faxem (0-32) 257-84-17.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe nr  52 1030 1508 0000 0005 0166 8001.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami sa p. Tomasz Sikora, tel. (0-32) 257 84 62 (sprawy formalne) oraz p. Andrzej Kania, tel. (0-32) 257 84 10 (sprawy techniczne).

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 14.04.2008 r. do godziny 12.00, w siedzibie Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Południe S.A. w Katowicach przy ul. Jordana 25 w Kancelarii (budynek B-1).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2008 r. o godzinie 12.15 w siedzibie Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Południe S.A., sala konferencyjna w budynku B-4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.