Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » O nas » Polityka Środowiskowa
2012-12-18
Polityka środowiskowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Prowadząc swoją działalność zgodnie z zasadą Zrównoważonego Rozwoju, PSE zobowiązuje się godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego harmonijny rozwój, z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesu społecznego.

Polityka środowiskowa Spółki wpisuje się w jej działalność biznesową i uwzględnia wpływ infrastruktury sieciowej na środowisko.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podejmuje działania zapewniające ochronę środowiska we wszystkich obszarach swojej działalności, w ramach których:

  • utrzymuje i rozwija system zarządzania środowiskowego,
  • prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami,
  • realizuje działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej,
  • przyczynia się do ograniczenia emisji gazów poprzez przyłączanie do sieci przesyłowej odnawialnych źródeł energii,
  • rozwija i modernizuje infrastrukturę sieciową przy zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
  • w ramach rozbudowy i utrzymania infrastruktury sieciowej minimalizuje jej negatywne oddziaływanie na krajobraz, w tym tereny chronione i obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych,
  • prowadzi rozwój infrastruktury sieciowej w oparciu o dialog społeczny z zapewnieniem rzetelnych informacji o oddziaływaniu sieci na środowisko,
  • informuje społeczeństwo o podejmowanych działaniach prośrodowiskowych,
  • przestrzega wymagań prawnych i innych regulacji w zakresie ochrony środowiska.

Kapitałem PSE są jego Pracownicy, którzy w codziennych działaniach realizują Politykę środowiskową poprzez wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym infrastruktury sieciowej, segregację odpadów, oszczędzanie energii elektrycznej
i surowców naturalnych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna  realizując działania na rzecz ochrony środowiska, współpracuje z innymi podmiotami w tym organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami i stowarzyszeniami ekologicznymi.

Dla PSE wdrożony system zarządzania środowiskowego to zobowiązanie do stałego doskonalenia i rozwoju wszelkich działań wynikających z Polityki środowiskowej.

Dołączone pliki