Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Inwestycje infrastrukturalne » Aktualnie prowadzone inwestycje
Aktualnie prowadzone inwestycje

Nazwa zadania inwestycyjnego
Krótka charakterystyka inwestycji  Adres strony www
Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Bydgoszcz Zachód zasilana jest promieniowo linią 220 kV ze stacji 220/110 kV Jasiniec. W jej skład wchodzą: napowietrzna rozdzielnia 220 kV, napowietrzna rozdzielnia 110 kV i autotransformator 220/110/15 kV 275 MVA-AT1. Stacja powiązana jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym linią 220 kV i liniami 110 kV.  Zastosowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie tylko w regionie, ale także przyczyni się do poprawy niezawodności pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.                                      www.bydgoszcz-zachod.pl
Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stacja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, po północnej stronie miejscowości Dunowo. Rozbudowana i zmodernizowana stacja zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminach Biesiekierz i Świeszyno, powiecie koszalińskim i całym województwie zachodniopomorskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Rozbudowa rozdzielni umożliwi również wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych.   
Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec Zadanie polega na budowie rozdzielni 400 kV GIS, w celu wprowadzenia do stacji 220/110 kV Jasiniec dwóch linii (dwutorowej linii Pątnów - Jasiniec oraz jednego toru dwutorowej linii Jasiniec - Grudziądz) oraz w celu zainstalowania jednego autotransformatora 400/110/15 kV. Stacja położona jest w granicach administracyjnych Bydgoszczy, na terenie będącym w eksploatacji PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy. Rozbudowa stacji oraz wyposażenie jej w urządzenia elektroenergetyczne najnowszej generacji, związana jest m.in. z perspektywą wprowadzenia kolejnych linii (w tym linii 400 kV z nowego bloku 430 MW planowanego do uruchomienia w EC Bydgoszcz II). Przyczyni się to do poprawy niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a w szczególności do usprawnienia przesyłu na północ kraju energii wytwarzanej przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.  
Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina Ważną częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest układ zasilania odbiorców w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie od lat obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wzrastającego popytu w tym rejonie nie są już w stanie pokryć nieliczne linie o napięciu 220 kV. Budowa dwutorowej linii napowietrznej o napięciu 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo zasilania odbiorców rozlokowanych na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. www.liniabydgoszczpila.pl
Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo jest kolejną inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w północnej Polsce. Ta zaplanowana na lata 2013 - 2019 inwestycja, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski. www.liniagdanskzydowo.pl
Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz Budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV System przesyłu energii w Polsce wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji instniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych 400 kV i zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych. Bardzo istotne znaczenie ma też fakt, że wiekszość mocy wytwórczych (elektrowni) zlokalizowanych jest na południu i w centrum kraju. Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 200/110 kV, to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej. www.zydowokierzkowo.pl
Budowa dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń będzie łączyła 3 stacje elektroenergetyczne istotne dla zasilania znacznych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ma ona szczególne znaczenie ponieważ większość energii zużywanej w tym regionie jest przesyłana, a nie produkowana na miejscu. Ponadto budowana linia zastąpi istniejącą linię 220 kV, która zostanie zdemontowana. Inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. www.liniagrudziadzgdansk.pl
Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Grudziądz Węgrowo ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północnej części kraju. Wpłynie na poprawę zasilania województwa kujawsko-pomorskiego oraz aglomeracji bydgoskiej i grudziądzkiej. Jest ważnym elementem „Planu rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r.”. Planowana linia elektroenergetyczna o długości około 74 km będzie przebiegać przez dwa miasta oraz dziewięć gmin województwa kujawsko-pomorskiego. www.liniajasiniecgrudziadz.pl
Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec Linia elektroenergetyczna 400 kV będzie służyła do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów i przesyłania energii na północ Polski. Nowa infrastruktura będzie gwarantowała ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. Bez sprawnego systemu przesyłowego ten region zostałby pozbawiony dostępu do energii elektrycznej. Istniejące nielicznie źródła wytwarzania nie byłyby w stanie zbilansować zapotrzebowania na elektryczność. Dziś zasilanie województwa kujawsko-pomorskiego zależy w ogromnym stopniu od dwóch wysłużonych linii 220 kV, łączących Pątnów i Bydgoszcz. Nowa linia 400  kV będzie również mogła w awaryjnych sytuacjach zasilić obszar województwa wielkopolskiego. Obecnie istniejące linie 220 kV nie dawały i nie dają takiej możliwości. www.liniajasiniecpatnow.pl/ 
Budowa stacji 400 (200)/110 kV Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kV w SE Pelplin Budowa stacji elektroenergetycznej Pelplin to zadanie bardzo ważne, zwłaszcza dla zasilania północnej części kraju. Stacja będzie łączyć zarówno linie najwyższych napięć, jak również zasilające region linie wysokiego napięcia. Równocześnie pozwoli wprowadzać do sieci przesyłowej energię elektryczną wytwarzaną w planowanej Elektrowni Północ i w nowych elektrowniach wiatrowych. Dzięki temu, północna Polska będzie stabilniej niż dziś zasilana w energię elektryczną, co będzie mieć niebagatelne znaczenie dla jej dalszego rozwoju. www.stacjapelplin.pl
Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo Inwestycja ma poprawić warunki zasilania rejonu Grudziądza i samego miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu stacji o wysokich możliwościach ruchowych będzie można szybko wyeliminować uszkodzone elementy poszczególnych rozdzielni, a co za tym idzie błyskawicznie przywrócić napięcie. Rozbudowa pozwoli również na połączenie stacji z siecią przesyłową dwiema nowymi liniami, co uczyni ją kluczowym elementem sieci przesyłowej w północnej Polsce. Przygotowana zostanie również możliwość wyprowadzenia mocy z planowanej Elektrowni Gazowo-Parowej. Wówczas stacja będzie wprowadzać do sieci przesyłowej wytwarzaną w niej energię elektryczną. http://stacjagrudziadz.pl
Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice  Linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna - Polkowice jest kolejną z zaplanowanych na najbliższe lata inwestycją PSE S.A. w południowo - zachodniej Polsce. Potrzeba przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców z województw dolnośląskiego i lubuskiego. www.czarna-polkowice.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Polkowice o rozdzielnię 400 kV Budowa linii połączona jest z rozbudową stacji elektroenergetycznej Polkowice o rozdzielnię 400 kV oraz transformacje 400 kV na 220 kV i 400 kV na 110 kV. Spowoduje to znaczne wzmocnienie zasilania zarówno sieci przesyłowej 220 kV, jak i dystrybucyjnej 110 kV, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu. www.czarna-polkowice.pl
Rozbudowa stacji 400/110 kV Czarna w zakresie rozdzielni 400 kV Rozbudowa stacji Czarna daje możliwość przesyłu mocy do stacji Polkowice i stacji Żukowice z innych elektrowni (Bełchatów, Opole), jak również od naszych zachodnich sąsiadów. Realizacja tego zadania pozwoli rozpocząć kolejne inwestycje, bardzo istotne dla tego obszaru, a mianowicie modernizację linii 400 kV Czarna - Mikułowa oraz linii 400 kV Czarna - Pasikurowice. www.czarna-polkowice.pl
Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna wpisana jest w szeroko zakrojone plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zgodnego z rządowym programem Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Obecnie istniejąca linia Mikułowa - Czarna, od 1964 r. stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą nie tylko dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim, ale również do użytkowników w innych regionach Polski, gdzie przesyłana jest energia pochodząca z elektrowni Turów. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami długość linii ma wynieść około 129 kilometrów (budowa nowej linii – ok. 96 km i wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Inwestycja zakłada podłączenie budowanej sieci do modernizowanej stacji elektroenergetycznej Mikułowa oraz do słupa nr 234, a także wymianę przewodu odgromowego na odcinku od słupa nr 234 do stacji Czarna.  
Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice to inwestycja realizowana w województwie lubuskim. Trasa linii obejmie tereny gmin: Lubin, Ścinawa, Prochowice, Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Długołęka. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu metodą kompleksową dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV. Budowa będzie odbywała się na odcinku od SE Pasikurowice do SE Czarna i w kierunku SE Mikułowa. Modernizacji zostanie poddany jednotorowy odcinek istniejącej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice pomiędzy słupem nr 90 a SE Czarna. Zmodernizowany będzie również trakt światłowodowy pomiędzy SE Czarna a SE Pasikurowice.  
Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Dobrzeń jest jednym z kluczowych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego priorytetowym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń umożliwi przyłączenie nowych bloków 5 i 6 o mocy 2 x 900 MW Elektrowni Opole do rozdzielni 400 kV. Dzięki ukończeniu inwestycji będzie można wprowadzić do rozdzielni 400 kV dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław oraz do rozdzielni 110 kV planowanych linii 110 kV TAURON Dystrybucja S.A. Dobrzeń - Gracze, Dobrzeń - Hermanowice 2 oraz Dobrzeń - FW Bąków II. Będzie to miało znaczący wpływ na wzmocnienie systemu elektroenergetycznego i poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części Krajowego Systemu Przesyłowego. Zmodernizowanie stacji pozwoli również na uzyskanie znacznego spadku emisji hałasu do środowiska. www.stacja-dobrzen.eu
Budowa 2-torowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław Szybki rozwój regionu dolnośląskiego, w tym w szczególności aglomeracji wrocławskiej, wiąże się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a w związku z tym ze wzrastającym obciążeniem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zasilającej okolice Wrocławia.  Konieczna jest więc realizacja niezbędnych inwestycji elektroenergetycznych, tj. linii i stacji elektroenergetycznych, szczególnie 400 kV, pozwalających na utrzymanie sprawnego systemu zasilania Wrocławia i okolic, poprawy niezawodności dostaw energii do odbiorców końcowych, jak również poprawy funkcjonowania systemu zasilania południowo-zachodniej części Polski w przypadku wystąpienia awarii.  www.linia-dobrzen-wroclaw.pl
Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Groszowice  Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych. www.stacjagroszowice.pl
Modernizacja stacji 220/6 kV Koksochemia Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia jest elementem unowocześnienia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na terenie województwa śląskiego. Inwestycja polega na gruntownej modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia. Wybudowany w latach 1982 - 1983 obiekt będący obecnie własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., znajduje się w Dąbrowie Górniczej na terenie Zakładów Koksowni Przyjaźń - jednej z dwóch największych wytwórni koksu w Polsce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej JSW. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie pewności i stabilności zasilania Zakładów Koksochemicznych Przyjaźń. www.stacjakoksochemia.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A. www.stacja-halemba.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Kopanina Stacja elektroenergetyczna Kopanina zlokalizowana jest tuż obok Elektrowni Łaziska i umożliwia wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej blisko 900 MW mocy, która powstaje w elektrowni. SE Kopanina ma znaczenie zarówno lokalne, jak i krajowe. Obiekt jest ważnym elementem lokalnej sieci połączeń o napięciu 110 kV. Zapewnia bezpieczeństwo elektroenergetyczne aglomeracji śląskiej i licznych zakładów przemysłowym. www.stacjakopanina.pl
Wymiana OPGW na liniach 220 kV Kopanina - Wielopole, Kopanina - Katowice i montaż OPGW na linii 110 kV Łaziska - Kopanina (poprzednia nazwa "Wymiana OPGW na linii 220 kV  w relacji Kopanina - Wielopole, Kopanina - Katowice") Z unowocześnieniem stacji elektroenergetycznej Kopanina powiązana jest wymiana przewodu OPGW na linii 220 kV w relacji Kopanina - Wielopole, Kopanina - Katowice i montaż takiego przewodu na linii 110 kV Łaziska - Kopanina. Przewód OPGW pełni jednocześnie funkcję światłowodu i ochrony odgromowej. www.stacjakopanina.pl
Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV (poprzednia nazwa "Sprzęganie sieci 400 kV i 220 kV w stacji Byczyna") Inwestycja zagwarantuje aglomeracji śląskiej poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do regionów połączonych ze stacją Byczyna liniami 220  kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ na Górnym Śląsku zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu - stabilne zasilanie jest bowiem, obok infrastruktury drogowej, warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i zachęci nowych inwestorów. www.stacjabyczyna.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina o rozdzielnię 400 kV i 110 kV Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji. www.stacjaskawina.pl
Budowa linii 400 kV Skawina - nacięcie linii Tarnów - Tucznawa, Rzeszów - Tucznawa Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji. www.stacjaskawina.pl
Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Tarnów jest zlokalizowana w miejscowości Radlna, w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów. Zadanie inwestycyjne polega na rozbudowie i modernizacji stacji 400/110 kV Tarnów, wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej. Prace wspisane są w długoletni Plan Rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, mającego zapewnić bezpieczny i niezawodny przesył energii w Polsce.   
Budowa linii 220 kV Glinki - Recław  Inwestycja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania północnej części województwa zachodniopomorskiego i aglomeracji szczecińskiej, pewność zasilania i poprawę warunków równowagi aglomeracji szczecińskiej, poprawę niezawodności funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, w tym wielu zakładów przemysłowych i wielkopowierzchniowych placówek handlowych. www.glinki-reclaw.pl
Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn - Police na linię kablową Linia Morzyczyn - Police stanowi jedno z najważniejszych połączeń energetycznych w północno-zachodniej części Polski i jako linia przesyłowa o napięciu 220 kV, zapewnia stały i pewny dostęp do energii elektrycznej dla całego województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja polega na przebudowie dwutorowego odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Morzyczyn - Police. Prace obejmą odcinek od słupa nr 139 do 142, przy czym odcinek pomiędzy słupami nr 140 i 141 zastąpiony zostanie dwutorową linią kablową przebiegającą pod dnem rzeki Odry. Istniejące słupy o wysokości ok. 126 m zostaną zdemontowane, ich miejsce zajmą słupy kablowe o wysokości około 50 m. Nowe słupy będą zlokalizowane w osi istniejącej dwutorowej linii napowietrznej, dzięki czemu nie zmieni się szerokość i przebieg istniejącego pasa technologicznego.  www.liniamorzyczynpolice.pl
Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik - Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kN Pomorzany o rozdzielnię 220 kV Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazała katastrofa energetyczna z 2008 r. www.pomorzany-krajnik.eu
Rozbudowa stacji 220/110 kV Glinki Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych. www.stacjaglinki.pl
Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej Krajnik umożliwi wprowadzenie nowej linii do stacji z kierunku elektrowni wiatrowej Banie. Wytwarzana tam energia trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - zwiększy się tym samym dostępna moc pochodząca z krajowych źródeł energii, co ze względu na rosnące zużycie prądu w Polsce jest zjawiskiem pożądanym. Rozbudowa opierać się będzie na urządzeniach energetycznych najnowszej generacji dzięki czemu zwiększy się niezawodność i stabilność przesyłu energii. www.rozbudowastacjikrajnik.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV - ETAP I Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina odbywać się będzie w 5 etapach. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zostanie wykonany etap I budowy rozdzielni 400 kV. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekt wykonawczy dla etapu I oraz projekt budowlany dla całości budowy rozdzielni 400 kV (tj. dla etapu I, II, III, IV i V). Docelowo do obiektu zostanie wprowadzenia istniejąca linia 220 kV z kierunku SE Plewiska. Przebudowana będzie również istniejąca linia napowietrzna 110 kV Chodzież na linię kablową 110 kV i linię napowietrzną 15 kV na terenie rozdzielni 400 kV.   
Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice Inwestycja polega na modernizacji wybodowanej w latach 70-tych stacji elektroenergetycznej 220/110 kV i jest  inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie dolnośląskim. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Żukowice położona jest w miejscowości Kamiona na terenie będącym w eksploatacji PSE S.A. Oddział w Poznaniu.   
Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Inwestycja obejmuje rozbudowę rozdzielni 400/110 kV wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej w stacji elektroenergetycznej Ostrów zlokalizowanej w Wysocku Wielkim w gminie Ostrów Wielkopolski. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie tylko w regionie, ale także przyczyni się do poprawy niezawodności pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.  
Modernizacja stacji 220/110 kV Konin  Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin ma na celu podniesienie sprawności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Konin, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obiekt ma kluczowe znaczenie dla działania systemu energetyczne w regionie i przesyłu energii z którego korzystają zarówno największe zakłady w regionie jak i pojedynczy odbiorcy. www.stacjakonin.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Leśniów - Etap II Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z wiekiem się zużywają. Zmodernizowana SE Leśniów zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim i całym województwie lubuskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. www.stacjalesniow.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa i pewności zasilania, m.in. poprzez dostosowanie rozdzielni 220 kV do pracy w układzie H5. Zostanie częściowo wymieniona aparatura pierwotna, całość obwodów wtórnych oraz nastąpi dostosowanie rozdzielni  do nowoczestych standardów PSE S.A. Po zakończeniu modernizacji stacja będzie funkcjonowała bez stałej obsługi ruchowej, ze zdalnym sterowaniem i nadzorem z ośrodków dyspozytorskich Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) oraz z centrów nadzoru eksploatacyjnego CN i RCN.  
Budowa linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z Rozbudową stacji 220/110  kV Radkowice i Rozbudową stacji 220/110 kV Kielce Piaski  Konieczność budowy połączenia 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski wynika z potrzeby poprawy zasilania sieci rozdzielczej w rejonie kieleckim. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc i zlikwiduje się promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski. www.kielcepiaskiradkowice.pl
Modernizacja linii 220 kV Stalowa Wola - Chmielów (OPGW) Linia elektroenergetyczna 220 kV Stalowa Wola - Chmielów jest jednym z ważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w województwie podkarpackim. Łączy dwie stacje elektroenergetyczne, które pełnią kluczową rolę w zasilaniu m.in. takich miast jak Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Sandomierz. Linia eksploatowana jest od ponad 40 lat, w związku z czym wymaga dziś modernizacji. Polegać ona będzie na montażu nowych przewodów odgromowych oraz na pomiarze i naprawie uziemień. Dzięki temu linia będzie bezpiecznie funkcjonowała przez kolejne lata, a także zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej do tysięcy odbiorców.  
Budowa linii 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów - Abramowice wraz z Rozbudową stacji 220/110 kV Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kV  Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów - Abramowice to projekt, którego celem jest stworzenie sieci przesyłowej energii elektrycznej od jej wytwórcy do tysięcy odbiorców w regionie, tak, aby prąd mógł bezawaryjnie docierać do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zlokalizowanych na danym terenie. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na prąd, a jej realizacja zapewni bezpieczny i niezawodny dostęp do energii. Pozwoli także, na wyeliminowanie w przyszłości ryzyka powstawania awarii oraz przerw w dostawie prądu. www.liniastalowawola.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Mokre Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mokre wchodzi w zakres modernizacji południowo-wschodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Modernizacja stacji ma na celu zwiększenie pewności i niezawodności pracy zainstalowanych urządzeń, w tym działania aparatury rozdzielczej, działania zabezpieczeń oraz systemów łączności, dostosowanie stacji do realizacji funkcji zdalnego nadzoru i zdalnego sterowania w zakresie wyposażenia technologicznego oraz ochrony obiektu, w tym dostosowanie stacji w części należącej do PSE S.A. do pracy bez stałej obsługi ruchowej. www.stacjamokre.pl
Budowa linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów Obecnie wschodnia część Mazowsza, w tym aglomeracja siedlecka, zasilana jest jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice - Siedlce. Jest ona mocno wyeksploatowana i może pracować na napięciu nie wyższym niż 110 kV. To powoduje, że zdarzają się spadki napięcia w domowych instalacjach elektrycznych, co w konsekwencji może doprowadzić do ich uszkodzeń. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych może też dojść do uszkodzenia linii i przerwania dostaw prądu, co skutkuje stratami materialnymi finansowymi zakładów przemysłowych zlokalizowanych na tym terenie. Bezpieczeństwo energetyczne regionu nie może opierać się na jednej, istniejącej od 40 lat linii elektroenergetycznej. W Europie standardem jest zasilanie takiego obszaru przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV. Dlatego też oprócz budowanej linii 400 kV relacji Miłosna - Siedlce Ujrzanów i stacji elektroenergetycznej Ujrzanów zlokalizowanej w gminie Siedlce, niezbędna jest budowa linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów. Ukończenie wspomnianych inwestycji zwiększy pewność i niezawodność zasilania odbiorców energii z rejonu wschodniego Mazowsza. www.linia-kozienice-siedlce.pl
Budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w centralnej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla całego regionu i aglomeracji warszawskiej poprzez domknięcie tzw. pierścienia elektroenergetycznego wokół stolicy. Poprawi to standard zasilania, usprawni działanie lokalnej infrastruktury oraz stworzy większe szanse na pozyskanie nowych inwestorów. To także kluczowa linia dla wyprowadzenia mocy z nowego bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. www.kozienice-oltarzew.eu
Rozbudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV w stacji 400/220/110 kV Kozienice Realizacja tej inwestycji ma na celu wzmocnienie zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie wyprowadzenia z tej rozdzielni linii 400 kV do stacji elektroenergetycznych Siedlce Ujrzanów i Ołtarzew, przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) nowego bloku energetycznego nr 11 o mocy 1075 MW budowanego w Elektrowni Kozienice, umożliwienie zasilania z rozdzielni 110 kV potrzeb ogólnych nowego bloku energetycznego nr 11 Elektrowni Kozienice, dostosowanie stacji do aktualnych wymagań IRiESP (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej), Rynku Energii i standardów PSE S.A., zwiększenie niezawodności pracy stacji poprzez m.in. wymianę wyeksploatowanej aparatury oraz przebudowę systemu sterowania i nadzoru (SSiN). www.stacja-kozienice.eu
Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Kozienice w związku z przyłączeniem bloku nr 11 ENEA Wytwarzanie S.A. Stacja 400/220/110 kV Kozienice to obiekt transformatorowo - rozdzielczy, służący do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Jego przebudowa ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezawodności dostaw prądu elektrycznego dla regionu. Ukończenie inwestycji pozwoli na wzmocnienie zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, dzięki wyprowadzeniu linii 400 kV do stacji elektroenergetycznych Siedlce Ujrzanów i Ołtarzew i przyłączeniu do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) nowego bloku energetycznego nr 11, o mocy 1000 MW, budowanego w Elektrowni Kozienice. www.stacja-kozienice.eu
Budowa 2-torowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki Budowa dwutorowej linii 400 kV na trasie Ostrołęka - Olsztyn Mątki jest jednym z priorytetowych elementów modernizacji i rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa linia zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV na tej trasie. Inwestycja wzmocni też sieć przesyłową w północno-wschodniej Polsce, która obecnie charakteryzuje się najmniejszą gęstością w kraju. www.liniaolsztynostroleka.pl
Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zlokalizowana jest na terenie Gminy Jonkowo, położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Rozbudowa i modernizacja obiektu to inwestycja składająca się z kilku elementów – wprowadzenia linii 400 kV na teren stacji, instalacji transformatora, oraz instalacji dławika. Ma ona na celu zapewnienia niezawodności przesyłu energii.   
Rozbudowa stacji 400/110 kV Narew Pracująca od 20 lat stacja elektroenergetyczna jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, stanowi główny punkt zasilania dla Białegostoku i województwa podlaskiego. Obecnie energia elektryczna dostarczana jest do niej linią napowietrzną 400 kV relacji Miłosna - Narew z elektrowni Kozienice i Bełchatów poprzez stację Miłosna. W ramach współfinansowanego przez Unię Europejską mostu energetycznego Polska - Litwa budowana jest linia 400 kV Ostrołęka - Narew, która połączy stację elektroenergetyczną Ostrołęka zlokalizowaną na terenie miasta Ostrołęka ze stacją Narew. www.stacjanarew.pl
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110  kV Płock, ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości pracy systemu elektroenergetycznego w centralnej części Polski. Jego obecna struktura w województwie mazowieckim, nie jest w stanie zapewnić niezawodnej dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w tym regionie. Pracująca od prawie 30 lat stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Płock jest jedną ze stacji systemowych w centralnej części Polski. Obecnie energia elektryczna jest do niej przesyłana liniami napowietrznymi 400 kV z elektrowni Bełchatów i Kozienice. Następnie część energii przesyłana jest dalej, linią napowietrzną 400 kV do stacji Grudziądz. Po wybudowaniu linii 400 kV relacji Płock - Olsztyn, będzie przesyłana także do stacji Olsztyn Mątki. www.stacjaplock.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Pabianice Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych. www.stacjapabianice.pl
Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110  kV Piaseczno jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyka związane z wystąpieniem awarii. Projekt obejmuje modernizację rozdzielni 220 kV, modernizację pól 110 kV autotransformatorów AT1 i AT2, wybudowanie nowego budynku technologicznego dla potrzeb rozdzielni 220 kV i pól autotransformatorowych 110 kV. www.stacjapiaseczno.pl
Rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów dla przyłączenia FW Korytnica Podstawowym celem rozbudowy stacji Stanisławów jest umożliwienie przyłączenia do systemu elektroenergetycznego Farmy Wiatrowej Korytnica, czyli odbioru energii produkowanej ze źródeł odnawialnych (OZE). Polska, jako państwo członkowskie Uni Europejskiej, prowadzi politykę zgodną z unijną strategią, która oparta jest na stałym wzroście udziału energii produkowanej w źródłach odnawianych. Z przyjętej w 2009 roku Dyrektywy dotyczącej OZE wynika, że do roku 2020 Polska powinna osiągnąć 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Realizowane zadanie inwestycyjne ma na celu wybudowanie pola w istniejącej rozdzielni 400 kV, do którego zostanie przyłączona, budowana równolegle, farma wiatrowa Korytnica. www.se-stanislawow.pl
Rozbudowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110  kV Siedlce Ujrzanów, ma na celu umożliwienie wprowadzenia dwutorowej linii 400 kV Kozienice oraz zabudowę dławika kompensacyjnego 400 kV o mocy 100Mvar. Teren stacji znajduje się w okolicach miejscowości Ujrzanów w gminie Siedlce. www.stacjasiedlceujrzanow.pl