Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » O nas » Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, będące operatorem systemu przesyłowego w Polsce, działają z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, zapewniają niezawodną i efektywną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i budują potencjał zawodowy wszystkich swoich pracowników.

Troska o bezpieczeństwo energetyczne kraju realizowana jest z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa pracy na każdym stanowisku. Dbając o poprawność tych działań Zarząd PSE S.A. podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. zgodnego z wymaganiami normy PN-N-18001:2004 – „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania.”

Jako firma odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników, gości zewnętrznych oraz pracowników firm wykonawczych, Polski Siecie Elektroenergetyczne zobowiązują się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie grożącym wypadkom,
 • ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w PSE S.A.,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwzględniania ich roli, a także angażowania ich do działań
  na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

 • zapewnianie zgodności działań z wymaganiami i normami prawnymi oraz innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 • identyfikację, analizę i minimalizację zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników PSE S.A.,
 • monitorowanie środowiska pracy na każdym stanowisku,
 • angażowanie pracowników i firm wykonawczych działających na rzecz PSE w podejmowanie działań budujących odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i współpracowników,
 • zwiększanie świadomości pracowników, gości i firm wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • wyposażanie pracowników w wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej, stałe unowocześnianie stosowanych w PSE S.A. technologii oraz wprowadzanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów na realizację niniejszej Polityki oraz zobowiązuje wszystkich pracowników Spółki do przestrzegania założeń i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dołączone pliki