Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » O nas » Polityka Ciągłości Działania
Polityka Ciągłości Działania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spóła Akcyjna (PSE S.A.) jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Zarząd Spółki dbając o niezachwianą ciągłość realizacji przypisanych obowiązków podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 22301:2012 – Bezpieczeństwo powszechne - „System Zarzadzania Ciągłością Działania – Wymagania”.

PSE S.A. jako Spółka odpowiedzialna za realizację kluczowych usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,  przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa zobowiązuje się do:

  • Zidentyfikowania, zaplanowania, zapewnienia zasobów i wdrożenia działań zapobiegawczych, które zmniejszą ryzyko zakłóceń kluczowych usług PSE S.A. we wszystkich obszarach objętych zakresem niniejszej Polityki;
  • Przygotowania reakcji na Krytyczne Incydenty, uzgodnienia sposobu zapewnienia niezbędnych zasobów oraz priorytetów w taki sposób, aby odtworzyć kluczowe usługi i umożliwić powrót do normalnego trybu pracy w zaplanowanym czasie;
  • Przygotowania i utrzymania procedur oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do utrzymania skutecznej komunikacji w Sytuacji Kryzysowej;
  • Umożliwienia, w przypadku wystąpienia Sytuacji Kryzysowej, utrzymania minimalnego wymaganego poziomu realizacji kluczowych usług;
  • Przygotowania i utrzymania procedur oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do umożliwienia sprawnej współpracy Grupy Kapitałowej PSE z lokalnymi służbami ratunkowymi, administracją państwową  i samorządową oraz innymi organizacjami uczestniczącymi w akcji awaryjnej w Sytuacji Kryzysowej;
  • Posiadania aktualnego i skutecznego Planu Ciągłości Działania obejmującego swoim zakresem Krytyczne Procesy wspierające realizację usług.

Celem powyższych działań jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania usług związanych z przesyłem energii elektrycznej oraz  przeciwdziałanie przerwom w działalności biznesowej oraz ochrona Krytycznych Procesów biznesowych przed rozległymi awariami lub katastrofami.

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PSE, a w szczególności wszystkich pracowników zaangażowanych w utrzymanie ciągłości działania kluczowych usług.

Proces informowania o Polityce będzie prowadzony poprzez włączenie jej treści do szkoleń wprowadzających do tematyki zarządzania ciągłością działania oraz obowiązkowych szkoleń utrwalających. Polityka będzie dostępna dla pracowników w Intranecie a dla interesariuszy w Internecie.

Zarząd PSE S.A. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania wykorzystując do tego celu Politykę i cele, audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, analizę ryzyka, działania korygujące i zapobiegawcze oraz testowanie Planu Ciągłości Działania.

Dołączone pliki