Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Usługi DSR
Usługi DSR - odbiorcy mogą brać aktywny udział w bilansowaniu KSE

Usługę DSR może świadczyć każdy odbiorca posiadający zdolności redukcji obciążenia przyłączone do napięcia powyżej 1 kV. W zależności od potencjału redukcji odbiorca może zawrzeć umowę bezpośrednio z PSE S.A. lub z podmiotem agregującym, który będzie go reprezentował w relacji z PSE S.A.


W dniach 25-27.07.2017 r. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność Wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych parametrach.

Zrealizowanie z wynikiem pozytywnym obowiązkowego testu redukcji stanowi warunek konieczny do świadczenia usługi redukcji w Programie Gwarantowanym przez wyłonionych w przetargu wykonawców.

PSE S.A. prowadzą dalsze prace nad rozwojem usług DSR i kontraktacją dodatkowych mocy redukcji. W związku z powyższym 4 sierpnia 2017 r. operator ogłosił postępowanie przetargowe w celu pozyskania kolejnych wykonawców. OSP zachęca do składania ofert w nowym postępowaniu przetargowym oraz do certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed), w oparciu o które możliwe będzie świadczenie usługi DSR. Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: TUTAJ

W dniu 8 marca 2017 r. na stronie internetowej zostało zamieszczone ogłoszenie zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP:

Program Gwarantowany jest skierowany do odbiorców, którzy mogą zagwarantować wykonanie redukcji w okresie kontraktacji. W zamian za to otrzymują oni wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do redukcji. W przypadku wykorzystania potencjału redukcji, odbiorcy otrzymują  dodatkowe wynagrodzenie za obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Jednym z warunków przystąpienia do Programu Gwarantowanego jest oferowanie Produktu/Produktów dostarczanych za pomocą certyfikowanych Obiektów Redukcji (ORed). PSE S.A. zamieściły pod linkiem http://www.pse.pl/index.php?modul=10&gid=562 Kartę aktualizacji nr CB/17/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – część bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w której są zawarte zasady dotyczące ORed. Zgodnie z nimi w celu uzyskania certyfikatu dla ORed należy złożyć wniosek o jego wydanie do operatora sieci, do którego przyłączony jest dany ORed. Wzór wniosku dostępny jest pod linkiem: http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3290.

Program Bieżący skierowany jest do odbiorców, którzy mogą redukować swoje zapotrzebowanie jedynie w pewnych podokresach okresu kontraktacji, zależnych od bieżących warunków ich funkcjonowania. Odbiorcom tym przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie redukcji i nie przysługuje wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do wykonania redukcji.

Przystąpienie do Programu Bieżącego nie nakłada na usługodawców obowiązku posiadania certyfikowanych ORed w dniu składania ofert i zawarcia Umowy. Wskazanie certyfikowanych ORed wymagane jest w memencie, kiedy usługodawca będzie oferował wykonanie usługi, co jest dokonywane w cyklach dobowych, tj. najwcześniej w dobie poprzedzającej okres redukcji.

 

Przetargi:

Spotkania:

Prezetnacje:

Wzory Wniosku i Certyfikatu:

Symulator: