Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Rynkowy
Obszar Rynkowy

Obszar Rynkowy

Wytyczne w obszarze rynkowych mają na celu stworzenie w pełni funkcjonalnego i wzajemnie połączonego wewnętrznego rynku energii elektrycznej pozwalającego na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, zwiększenie konkurencyjności i zapewnienie przystępnych cen energii elektrycznej dla konsumentów.

Kodeksy Rynkowe obejmują:

  1. Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM - Capacity Allocation & Congestion Management);
  2. Wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA - Forward Capacity Allocation);
  3. Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL- Electricity Balancing Guideline).

Dokumenty te określają odpowiednio zasady funkcjonowania rynków bilansujących, rynków krótkoterminowych - dnia następnego (ang. Day-Ahead Market) oraz dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market), rynków długoterminowych

 

Obszar Rynkowy - informacje szczegółowe

 

Lp. Akt prawny Zakres merytoryczny Kodeksu Status Kodeksu i publikator Szczegółowe informacje

1.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne, dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.U. UE L 197/24)

Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM), określające zasady funkcjonowania rynków krótkoterminowych - dnia następnego (ang. Day-Ahead Market) oraz dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market), w tym wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych oraz obowiązków podmiotów zaangażowanych w prowadzenie tych rynków.

Akt prawny obowiązujący.

Wszedł w życie 14 sierpnia 2015 roku.

Treść rozporządzenia

oraz sprostowanie:

z późniejszymi zmianami

 

Więcej informacji

2.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA)

Wytyczne (FCA) określają wymagania dla procesów wyznaczania i alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych oferowanych na rynkach długoterminowych celem zwiększenia efektywności i integracji tych rynków na poziomie regionalnym i paneuropejskim.

Akt prawny obowiązujący.

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 27 września 2016 r. Wszedł w życie 17 października 2016 roku.

Treść rozporządzenia

z późniejszymi zmianami


Więcej informacji

3.

Projekt rozporządzenia ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL)

Projekt rozporządzenia ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), określający zasady bilansowania europejskich systemów elektroenergetycznych, w tym definicje produktów oraz zasady ich aktywowania w ramach wspólnego rynku bilansującego;

Projekt zatwierdzony przez państwa członkowskie w ramach procesu komitologii.

Projekt rozporządzenia

Więcej informacji

 

Decyzja ACER dotycząca utworzenia Regionów CCR

W ramach obszarów rynkowych na wniosek wszystkich Operatorów Systemów Przesyłowych decyzją ACER, stworzone zostały regiony wyznaczania zdolności przesyłowych (zwane dalej CCR). Polska została włączona do regionów CCR HANSA, CCR Baltic i CCR Core. Decyzja ACER dostępne jest również pod adresem:

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/ANNEXES_CCR_DECISION.aspx


ESC dla Obszaru Rynkowego (MESC)

Informacje związane z wdrażaniem Wytycznych Rynkowych i działań realizowanych przez European Stakeholder Committees (ESC) dostępne są również pod adresem:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/stakeholder-committees/Pages/default.aspx#market