Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Operacyjny » SO GL
SO GL

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL).

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. "significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku obejmujących m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów. Wytyczne zostały przyjęte przez Państwa Członkowskie w procesie komitologii w dniu 4 maja 2016 roku, wkrótce oczekiwana jest ich publikacja w Dzienniku Urzędowym UE.

Projekt tego rozporządzenia powstał z połączenia projektów: Operational Security (NC OS) - w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling (OP&S) - w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frquency Control & Reserves (LFC&R) - w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych.

Link do projektu rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia/Draft:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/SystemOperationGuideline%20final%28provisional%2904052016.pdf

 

Główne działania do realizacji w ramach wdrożenia:

W celu realizacji postanowień zawartych w wytycznych SO GL, PSE S.A. współpracują z innymi OSP w ramach struktur ENTSO-E oraz OSD i SGUs. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem wynikającym z Wytycznych SOGL:

  1. Wymogów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy;
  2. Zasad i zakresów odpowiedzialności dotyczących koordynacji i wymiany danych pomiędzy OSP, OSD oraz SGU w zakresie planowania operacyjnego oraz pracy w czasie zbliżonym do rzeczywistego;
  3. Zasad szkoleń i certyfikacji pracowników OSP;
  4. Wymogów wz. koordynacji włączeń;
  5. Wymogów wz. opracowywania grafików wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi OSP.
  6. Zasad ustanowienia ram w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw (LFCR).

 

Wdrażanie Wytycznych:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

brak

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Wytycznych SO GL

Dodatkowe informacje związane z implementacją Wytycznych HVDC dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/sogl-implementation/Pages/default.aspx