Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Operacyjny » ER
ER

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER).

Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER) to kodeks operacyjny określający zasady współpracy OSP, OSD, SGU, dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych. Kodeks został przyjęty przez Państwa Członkowskie w procedurze komitologii 24 października 2016 roku, w połowie 2017 roku oczekiwana jest jego publikacja w Dzienniku Urzędowym UE. Plan obrony systemu i odbudowy systemu opracowywany jest przez OSP w konsultacji z właściwymi OSD, SGU, krajowymi organami regulacyjnymi, sąsiednimi OSP i pozostałymi OSP w swoim obszarze synchronicznym.

 

Link do projektu rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia/Draft:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nc_er_ener_vs_13_ecbc_on_24_25-10-2016finalasvotedfor_publication.pdf.

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci NC ER:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksu Sieci NC ER, PSE S.A. współpracują z innymi OSP w ramach struktur ENTSO-E. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem wynikającym z Kodeksu ER dotyczą:

  1. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie obrony na podstawie umowy – o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
  2. Opracowania zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy na podstawie umowy – o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych;
  3. Opracowania wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w RfG, HVDC i DCC lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez podmiotowych SGU;
  4. Opracowania wykazu SGU o wysokim priorytecie lub zasady stosowane w celu ich zdefiniowania oraz warunki odłączania takich SGU i ponownego podawania napięcia;
  5. Opracowania zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych;
  6. Opracowania zasad rozliczania odchyleń i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych;
  7. Opracowania planu testów;
  8. Opracowania automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości;

 

Wdrażanie Kodeksu :

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

brak

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci ER

Dodatkowe informacje związane z implementacją Kodeksu Sieci ER dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/emergency-and-restoration/Pages/default.aspx