Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij

2017-06-21 / Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej

Kodeksy Sieci i Wytyczne, będące Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych mają na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE. więcej...

2017-06-19 / Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej

PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wdrażania Kodeksów Sieci i Wytycznych, będących Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, mających na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych. W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksów Sieci i Wytycznych w zakresie: więcej...

2017-06-16 / Publiczne konsultacje propozycji metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR  rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych w Hansa CCR zgodnie z art. 20(2) Rozporządzenia CACM.  Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 30 lipca 2017 r. Propozycja obejmuje wspólną metodę skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych dnia następnego i dnia bieżącego w Hansa CCR. więcej...

2017-06-14 / Publiczne konsultacje propozycji regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych w Hansa CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)

PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR  rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych w Hansa CCR zgodnie z art. 31 Rozporządzenia FCA. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 30 lipca 2017 r. Propozycja obejmuje granice Hansa CCR. więcej...

2017-06-09 / Przetarg na usługi DSR zakończony sukcesem!

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozyskały 9 wykonawców usługi DSR w programie Gwarantowanym oraz 5 – w Programie Bieżącym.
Suma pozyskanej mocy, która będzie mogła być zredukowana na zlecenie OSP (w  Programie Gwarantowanym) wynosi 361 MW latem i 315 MW zimą. więcej...

Wszystkie aktualności

2017-06-12 / Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2017 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 26 maja 2017 r. – 12 czerwca 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2017 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2017 r.). więcej...

2017-06-06 / Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK., zatwierdzającej metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM)

W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/
więcej...

2017-06-01 / Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2017 r.

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2017 r. więcej...

2017-05-26 / Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2017 r.

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LIPIEC 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2017 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2017 r.) więcej...

2017-05-11 / Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2017 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 26 kwietnia 2017 r. – 11 maja 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2017 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2017 r.). więcej...

Wszystkie aktualności

2017-06-23 / Wykonywanie przeglądów i świadczenie usług w zakresie usuwania uszkodzeń wyłączników typu DLF w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.

więcej...

2017-06-23 / Remont dróg wewnętrznych stacji elektroenergetycznych w SE Poręba i w SE Tarnów

więcej...

2017-06-23 / Remont budynku nastawni w SE Łagisza

więcej...

2017-06-23 / Wykonanie sprawdzeń układów zabezpieczeń szyn zbiorczych oraz układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej w wybranych stacjach elektroenergetycznych na obszarze działania PSE SA w Radomiu

więcej...

2017-06-22 / Renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów, naprawa ubytków oraz pęknięć, wymiana i uzupełnienie oznakowania w technologii PPN na linii 400 kV Morzyczyn – Dunowo

więcej...

2017-06-22 / Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV

więcej...

2017-06-21 / Wykonywanie prac eksploatacyjnych w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć PSE S.A. na obszarze usług sieciowych w Katowicach w zakresie przeglądów EAZ oraz SSiN w latach 2017-2019

więcej...

Wszystkie przetargi