Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2016-08-31

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 15 899 21 172 608 12 102 11 943 0 0 3 794 780 -6 168 5 447 -2 220
2 15 418 21 172 608 10 190 11 685 0 0 3 572 613 -6 167 5 705 -2 017
3 15 152 21 172 608 10 173 11 475 0 0 3 546 605 -36 167 5 915 -1 807
4 15 167 21 142 608 10 173 11 461 0 0 3 544 603 -6 167 5 899 -1 793
5 15 166 21 212 608 10 173 11 480 0 0 3 525 569 -6 167 5 973 -1 789
6 15 505 21 152 608 10 178 11 874 0 0 3 469 486 -6 168 5 624 -2 018
7 17 385 21 201 608 10 225 13 885 0 0 3 439 385 -290 351 3 971 -3 611
8 19 426 21 392 608 10 014 16 113 0 0 3 457 284 -263 119 2 317 -5 437
9 20 635 21 231 608 9 761 16 282 0 0 3 473 215 155 725 1 987 -5 101
10 21 056 21 220 608 9 770 16 378 0 0 3 536 191 198 944 1 879 -5 219
11 21 280 21 175 608 9 768 16 418 0 0 3 710 187 198 954 1 795 -5 293
12 21 623 21 194 608 9 767 16 728 0 0 3 705 185 211 979 1 503 -5 625
13 21 716 21 222 608 9 765 16 873 0 0 3 689 173 194 960 1 387 -5 791
14 21 591 21 222 608 9 763 16 482 0 0 3 664 152 194 1 251 1 778 -5 420
15 21 358 21 307 608 9 755 16 343 0 0 3 559 127 194 1 262 2 002 -5 281
16 21 021 21 307 608 9 755 16 270 0 0 3 296 104 194 1 261 2 075 -5 288
17 20 685 21 287 608 9 746 16 064 0 0 3 275 92 194 1 152 2 261 -5 102
18 20 300 21 287 608 9 739 16 045 0 0 3 277 101 155 822 2 280 -5 083
19 20 175 21 287 608 9 744 15 921 0 0 3 329 148 -93 1 018 2 404 -4 959
20 20 990 21 287 608 9 753 16 423 0 0 3 410 224 94 1 063 1 902 -5 481
21 21 645 21 457 608 9 754 16 667 90 0 3 522 299 194 1 262 1 918 -5 675
22 20 318 21 391 608 9 720 15 316 0 0 3 553 403 187 1 261 2 996 -4 621
23 18 602 21 411 608 9 654 13 614 0 0 3 605 571 124 1 259 2 935 -4 472
24 17 282 21 219 608 9 613 12 134 0 0 3 697 728 194 1 257 4 222 -3 015

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2016-08-31 01:42:07


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego