Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2016-06-29

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 289 19 167 830 11 780 12 580 -5 190 3 570 301 -6 150 3 722 -3 308
2 15 557 19 347 830 11 741 12 170 -10 190 3 551 291 -6 -149 4 219 -2 885
3 15 136 19 364 830 11 741 11 742 -10 190 3 560 300 -6 -150 4 662 -2 437
4 14 945 19 409 830 11 741 11 739 -210 190 3 574 314 -6 -152 4 705 -2 394
5 14 559 19 520 830 10 612 11 417 -210 190 3 539 279 -6 -181 5 132 -1 987
6 15 099 19 579 830 9 491 12 093 -210 190 3 491 237 -6 -269 4 484 -2 635
7 17 272 20 107 830 9 542 13 534 -5 190 3 621 241 87 35 3 811 -3 628
8 19 350 20 699 830 9 591 15 393 0 190 3 745 247 172 40 2 920 -4 890
9 20 660 20 739 830 9 627 16 197 0 120 3 811 277 299 354 2 317 -5 294
10 21 164 20 739 830 9 650 16 426 0 120 3 902 359 299 537 2 110 -5 523
11 21 410 20 739 830 9 640 16 560 0 120 4 014 481 299 537 1 643 -5 719
12 21 748 20 739 830 9 639 16 763 0 120 4 143 606 309 534 1 440 -5 915
13 21 854 20 769 830 9 637 16 649 30 120 4 374 754 301 531 1 614 -5 741
14 21 716 20 804 830 9 636 16 381 60 120 4 508 894 301 526 1 912 -5 443
15 21 458 20 847 830 9 621 16 123 0 120 4 513 949 301 521 2 103 -5 252
16 21 195 20 908 830 9 631 15 960 0 120 4 488 964 301 445 2 264 -5 091
17 20 815 20 970 830 9 629 15 708 0 120 4 458 936 301 349 2 526 -4 829
18 20 458 20 970 830 9 624 15 474 0 120 4 302 785 301 381 2 760 -4 595
19 20 160 20 924 830 9 616 15 511 0 120 4 093 589 276 280 2 854 -4 677
20 20 221 20 909 830 9 583 15 758 40 120 3 934 463 256 274 2 631 -4 900
21 20 178 20 962 830 9 586 15 614 40 120 3 872 398 301 391 2 748 -4 795
22 19 967 20 667 830 9 568 15 439 0 120 3 840 384 301 387 2 588 -4 955
23 19 058 20 592 830 9 533 14 625 0 0 3 767 395 244 422 2 138 -5 376
24 17 643 20 280 830 9 535 13 217 0 0 3 713 380 294 419 3 234 -3 900

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2016-06-29 00:44:33


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego