Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-03-24

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 967 18 401 830 6 951 10 939 0 70 6 074 503 -230 184 3 780 -2 798
2 16 408 18 381 830 6 869 10 587 0 75 5 958 458 -319 182 4 219 -2 482
3 16 141 18 381 830 6 863 10 821 -340 82 5 941 463 -385 105 4 245 -2 662
4 16 141 18 381 830 6 907 10 749 -340 91 5 985 503 -215 -38 4 327 -2 580
5 16 433 18 381 830 6 985 10 694 -340 128 6 063 579 -167 183 4 431 -2 476
6 16 846 18 381 830 7 056 11 112 -306 207 6 152 642 -285 173 4 130 -2 777
7 19 132 18 166 830 7 256 12 909 0 304 6 360 818 -729 592 2 495 -4 396
8 21 339 18 205 830 7 203 14 155 0 320 6 326 656 15 843 1 567 -5 382
9 21 963 18 207 830 6 916 14 732 160 320 6 120 452 115 995 1 496 -5 311
10 22 329 18 198 830 6 865 14 800 160 320 6 117 367 202 1 210 1 419 -5 379
11 22 190 18 241 830 6 921 14 430 40 320 6 107 416 402 1 251 1 711 -5 099
12 22 417 18 356 830 6 980 14 644 0 320 6 123 504 397 1 253 1 572 -5 238
13 22 317 18 501 830 7 181 14 288 0 320 6 373 669 402 1 254 2 073 -4 731
14 22 090 18 711 830 7 224 13 984 0 320 6 449 776 402 1 254 2 588 -4 295
15 21 776 18 751 830 7 212 13 680 0 320 6 442 777 402 1 252 2 932 -3 991
16 21 560 18 751 830 7 176 13 475 0 320 6 432 760 402 1 251 3 138 -3 786
17 21 323 18 596 830 7 163 13 239 0 320 6 428 740 402 1 254 3 218 -3 550
18 21 490 18 541 830 7 102 13 611 40 320 6 365 724 263 1 251 2 831 -3 882
19 22 542 18 506 830 7 091 14 458 160 320 6 436 645 397 1 251 2 069 -4 609
20 22 529 18 499 830 7 200 14 405 160 320 6 549 625 322 1 253 1 892 -4 696
21 21 969 18 406 830 7 229 14 042 130 320 6 471 628 202 1 255 2 130 -4 313
22 20 552 18 401 830 7 261 12 618 0 320 6 520 669 152 1 262 3 419 -3 069
23 18 944 18 331 830 7 216 11 590 0 265 6 406 752 -322 1 270 3 812 -2 861
24 17 828 18 208 830 7 285 10 530 0 260 6 455 830 -429 1 272 4 230 -2 364

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-03-24 23:20:50


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego