Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2016-12-11

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 15 980 17 057 830 8 963 9 503 0 120 8 123 2 475 -1 021 -624 3 138 -2 705
2 15 145 17 048 830 8 647 9 095 0 120 7 800 2 238 -1 071 -679 3 540 -2 292
3 14 840 17 133 830 8 476 9 046 0 120 7 621 2 021 -1 136 -691 3 683 -2 194
4 14 691 17 219 830 8 218 9 062 0 120 7 363 1 765 -1 016 -718 3 705 -2 173
5 14 691 17 298 830 8 028 8 754 0 120 7 173 1 575 -512 -724 4 089 -1 848
6 14 865 17 374 830 7 893 8 932 0 120 7 038 1 440 -349 -756 3 931 -2 026
7 15 411 17 250 830 7 750 9 077 0 120 6 865 1 275 -261 -270 3 786 -2 171
8 15 764 17 250 830 7 693 9 386 0 120 6 822 1 090 -220 -224 3 501 -2 456
9 16 526 17 250 830 7 692 10 011 0 120 6 821 1 094 -75 -230 2 952 -3 005
10 17 570 17 250 830 7 837 11 085 0 120 6 988 1 136 -153 -350 1 768 -4 179
11 18 299 17 322 830 8 033 11 461 0 120 7 185 1 329 -226 -121 1 464 -4 483
12 18 565 17 482 830 8 345 11 342 90 120 7 539 1 639 -273 -43 1 833 -4 226
13 18 610 17 482 830 8 610 11 156 0 120 7 804 1 995 -233 -116 1 698 -4 250
14 18 708 17 482 830 9 023 10 866 0 120 8 217 2 346 -96 -279 1 987 -3 960
15 18 466 17 482 830 9 257 10 496 0 120 8 440 2 661 -86 -384 2 357 -3 590
16 18 735 17 482 830 9 646 10 221 0 120 8 829 2 942 -163 -151 2 633 -3 315
17 19 695 17 482 830 9 753 11 311 120 120 8 936 3 127 -402 -150 1 662 -4 285
18 19 943 17 482 830 9 985 11 326 90 120 9 126 3 288 -376 -134 1 617 -4 330
19 20 075 17 525 830 10 062 11 435 0 120 9 203 3 439 -387 -176 1 418 -4 529
20 20 063 17 634 830 10 099 11 343 0 120 9 240 3 448 -459 -61 1 510 -4 437
21 19 434 17 820 830 9 994 10 685 0 120 9 137 3 356 -296 -92 2 168 -3 779
22 18 528 17 852 830 9 847 10 071 0 120 8 990 3 231 -316 -217 2 782 -3 165
23 17 644 17 902 830 9 637 9 620 0 0 8 771 3 032 -246 -501 2 898 -2 839
24 16 686 18 065 830 9 405 9 051 0 0 8 530 2 801 -332 -562 3 114 -2 420

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2016-12-11 00:59:49


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego