Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-06-23

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 587 18 605 830 4 681 11 535 0 70 3 910 1 136 -99 1 241 4 403 -1 968
2 15 716 18 648 830 4 855 11 041 0 70 4 083 1 278 -212 804 4 939 -1 525
3 15 321 18 690 830 4 975 10 973 0 70 4 203 1 379 -310 455 5 050 -1 457
4 15 529 18 690 830 4 787 11 448 0 70 4 015 1 155 -250 316 4 575 -1 949
5 15 470 18 979 830 4 687 11 633 -32 70 3 915 1 050 -200 153 4 679 -2 167
6 15 944 19 020 830 4 765 12 029 -32 70 3 993 1 126 -200 153 4 324 -2 522
7 18 272 19 311 830 4 875 13 710 0 70 4 116 1 212 -187 633 2 934 -3 971
8 20 275 19 799 830 4 997 15 181 0 70 4 273 1 312 -225 1 046 1 951 -4 931
9 21 268 19 999 830 5 166 15 645 0 70 4 464 1 408 -50 1 208 1 687 -4 980
10 21 355 19 967 830 5 577 15 260 0 70 4 898 1 697 42 1 155 2 040 -4 587
11 21 463 20 012 830 5 763 15 210 0 70 5 084 1 854 5 1 164 2 135 -4 488
12 21 788 20 029 830 5 876 15 226 100 70 5 232 1 961 97 1 232 2 236 -4 381
13 21 895 20 019 830 5 896 15 354 160 70 5 252 2 001 204 1 085 2 158 -4 529
14 21 813 19 997 830 5 891 15 341 20 70 5 197 2 002 212 1 062 2 009 -4 678
15 21 415 19 997 830 5 893 15 110 0 70 5 091 1 994 197 1 017 2 220 -4 488
16 21 123 19 997 830 5 862 14 898 0 70 5 045 1 981 39 1 141 2 432 -4 276
17 20 813 20 019 830 5 834 14 830 0 70 5 009 1 960 -202 1 176 2 523 -4 276
18 20 528 20 024 830 5 752 14 704 0 70 4 927 1 881 -318 1 215 2 654 -4 150
19 20 298 20 024 830 5 626 14 733 0 70 4 809 1 749 -334 1 090 2 625 -4 179
20 20 383 20 024 830 5 531 14 901 0 70 4 714 1 613 -343 1 110 2 456 -4 347
21 20 370 19 882 830 5 459 14 794 0 70 4 642 1 542 -290 1 224 2 301 -4 810
22 20 110 19 682 830 5 349 14 684 0 70 4 501 1 492 -297 1 222 2 211 -4 905
23 19 054 18 934 830 5 214 14 072 0 0 4 344 1 435 -603 1 241 1 256 -5 417
24 17 631 18 559 830 5 165 12 928 0 0 4 282 1 407 -820 1 241 1 642 -4 713

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-06-23 03:19:33


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego