Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2016-09-26

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 13 697 18 570 830 12 431 9 239 -103 120 4 841 1 437 -374 93 6 122 -804
2 13 204 18 598 830 12 397 9 327 -608 120 4 713 1 360 -262 33 6 098 -828
3 13 341 18 598 830 12 930 9 608 -744 120 4 675 1 360 -169 -28 5 898 -1 028
4 13 398 18 543 830 12 362 9 753 -692 128 4 545 1 225 -88 -120 5 843 -1 151
5 13 687 18 768 830 12 364 10 101 -675 150 4 523 1 197 -154 -108 5 730 -1 196
6 14 782 19 144 830 12 397 10 456 -370 176 4 605 1 183 -4 95 5 881 -1 314
7 17 312 19 111 830 12 453 13 314 0 190 4 740 1 187 -1 030 289 3 345 -3 588
8 19 562 19 047 830 12 079 15 059 0 224 4 734 1 046 -616 384 2 355 -4 776
9 20 621 18 951 830 12 354 15 720 0 279 4 562 882 -167 506 1 824 -5 007
10 20 950 18 997 830 10 404 15 956 0 300 4 334 494 -3 663 1 785 -5 149
11 21 117 18 987 830 9 298 16 249 0 300 4 086 273 -3 786 1 483 -5 339
12 21 367 18 963 830 9 990 16 449 45 300 4 055 225 9 854 1 304 -5 494
13 21 246 18 925 830 10 280 16 236 0 300 4 139 316 4 867 1 435 -5 251
14 20 966 18 803 830 10 288 15 859 0 300 4 190 350 4 913 1 689 -4 874
15 20 685 19 006 830 10 273 15 768 0 300 4 027 272 4 886 2 032 -4 783
16 20 444 19 010 830 10 276 15 643 0 300 3 935 168 4 862 2 177 -4 649
17 20 168 19 010 830 10 249 15 651 0 300 3 913 177 4 600 2 169 -4 657
18 20 193 19 010 830 10 197 15 768 0 300 3 944 277 -86 567 2 052 -4 774
19 20 975 19 083 830 10 203 16 296 42 322 4 175 502 -114 619 1 639 -5 434
20 22 407 19 186 830 10 222 16 867 258 418 4 575 806 4 961 817 -6 045
21 21 587 19 547 830 10 193 16 018 168 306 4 687 1 029 4 878 1 937 -5 203
22 19 859 19 528 830 10 173 14 401 168 180 4 747 1 127 -176 887 3 241 -3 787
23 18 174 19 408 830 10 134 13 157 42 110 4 677 1 151 -531 871 3 358 -4 009
24 16 922 19 295 830 10 122 11 432 0 110 4 589 1 123 -54 956 4 703 -2 389

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2016-09-26 15:15:52


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego