Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-01-24

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 18 614 21 124 830 7 675 13 006 0 70 6 982 844 -1 476 103 5 150 -2 937
2 18 150 21 124 830 7 710 12 507 0 70 7 020 888 -1 476 99 5 649 -2 438
3 17 746 21 131 830 7 697 12 087 0 70 7 041 885 -1 476 94 6 076 -2 124
4 17 694 21 131 830 7 700 12 005 0 70 7 066 888 -1 476 98 6 158 -2 042
5 18 012 21 131 830 7 685 12 525 -200 70 7 061 878 -1 476 102 5 648 -2 552
6 18 963 21 075 830 7 639 13 424 -100 70 7 015 832 -1 476 100 4 868 -3 332
7 21 390 21 043 830 7 603 15 043 0 70 6 999 827 -807 155 3 648 -4 767
8 23 491 21 116 830 7 551 16 997 0 70 6 954 814 -555 94 1 971 -6 536
9 24 330 21 033 830 7 587 17 113 0 70 6 998 788 18 202 1 772 -6 199
10 24 777 21 078 830 7 552 17 130 20 70 6 962 749 35 650 1 820 -6 151
11 24 795 21 078 830 7 533 17 099 20 70 6 974 700 35 686 1 851 -6 120
12 24 937 21 078 830 7 417 17 210 0 70 6 858 586 18 851 1 720 -6 251
13 24 979 21 139 830 7 305 17 440 0 70 6 746 484 35 758 1 551 -6 420
14 24 908 21 265 830 7 299 17 405 0 70 6 777 482 35 691 1 713 -6 331
15 24 448 21 249 830 7 312 16 971 0 70 6 753 501 35 689 2 130 -5 937
16 24 397 21 249 830 7 355 16 880 0 70 6 796 521 35 686 2 221 -5 846
17 25 176 21 368 830 7 363 17 553 68 70 6 897 535 35 691 1 735 -6 417
18 25 633 21 368 830 7 394 17 794 160 70 6 934 544 18 887 1 586 -6 566
19 25 278 21 368 830 7 401 17 341 20 70 6 950 541 18 969 1 899 -6 253
20 25 122 21 368 830 7 372 17 260 0 70 6 922 525 18 922 1 960 -6 192
21 24 342 21 391 830 7 337 16 591 0 70 6 795 515 35 921 2 652 -5 612
22 22 876 21 391 830 7 308 15 640 0 70 6 772 504 -510 974 3 490 -4 726
23 21 214 21 391 830 7 260 14 798 0 70 6 708 484 -1 476 1 184 3 400 -4 913
24 19 937 21 442 830 7 224 13 560 0 70 6 666 450 -1 476 1 187 4 638 -3 675

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-01-24 05:52:17


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego