Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-07-21

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 576 20 162 830 5 266 12 018 -135 315 4 022 1 304 -162 833 5 728 -2 147
2 16 002 20 162 830 4 919 11 996 -135 315 3 665 939 -108 584 5 750 -2 175
3 15 765 20 162 830 4 857 11 899 -135 315 3 591 861 -23 433 5 847 -2 028
4 15 502 20 196 830 4 889 11 545 -135 315 3 622 890 66 404 6 203 -1 642
5 15 330 20 231 830 4 783 11 570 -5 315 3 518 772 12 235 6 249 -1 601
6 15 798 20 318 830 4 698 12 234 -5 315 3 448 688 -244 366 5 704 -2 163
7 17 832 20 575 830 4 652 14 811 0 315 3 445 633 -653 229 3 521 -4 400
8 19 908 20 323 830 4 634 15 911 0 315 3 480 531 -260 777 2 772 -5 374
9 21 134 20 165 830 4 612 17 035 0 315 3 496 474 -123 726 1 689 -5 695
10 21 495 20 398 830 4 688 17 234 0 315 3 537 473 -98 822 1 722 -5 797
11 21 877 20 450 830 4 618 17 641 0 315 3 457 376 -41 820 1 368 -6 204
12 22 414 20 450 830 4 592 18 006 0 321 3 552 365 37 820 1 003 -6 569
13 22 600 20 360 830 4 644 18 113 60 378 3 588 404 79 820 866 -6 616
14 22 610 20 361 830 4 618 18 136 90 481 3 563 397 89 822 874 -6 609
15 22 098 20 316 830 4 629 17 793 0 318 3 488 395 19 798 1 082 -6 521
16 21 726 20 370 830 4 675 17 413 0 315 3 512 461 -22 823 1 516 -6 141
17 21 299 20 441 830 4 830 16 870 0 315 3 673 623 -67 822 2 130 -5 608
18 20 791 20 451 830 4 709 16 467 0 315 3 572 614 -67 820 2 543 -5 291
19 20 569 20 515 830 4 556 16 266 120 315 3 477 589 3 824 2 928 -5 160
20 20 701 20 463 830 4 531 16 402 160 315 3 448 561 24 826 2 779 -5 271
21 20 626 20 490 830 4 628 16 437 160 320 3 358 450 3 828 2 776 -5 406
22 20 269 20 495 830 4 635 16 084 160 327 3 355 473 3 827 3 050 -5 096
23 19 214 20 580 830 4 588 15 258 0 336 3 290 470 -160 827 3 063 -5 171
24 17 840 20 639 830 4 430 14 285 0 354 3 248 525 -463 770 4 038 -4 206

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-07-21 22:33:33


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego