Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2016-05-31

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 15 958 19 362 830 8 532 11 270 -5 300 4 432 903 -2 263 4 469 -2 153
2 15 360 19 231 830 8 779 10 784 -5 300 4 319 830 -2 264 4 824 -1 711
3 14 829 19 160 830 10 247 10 008 -5 300 4 564 1 079 -2 264 5 529 -925
4 14 713 19 160 830 10 163 9 967 -73 300 4 555 1 069 -2 265 5 601 -778
5 14 446 19 160 830 9 940 10 186 -446 300 4 444 958 -2 264 5 488 -891
6 15 073 19 196 830 10 387 10 801 -480 300 4 613 1 125 -2 141 5 068 -1 339
7 17 596 19 617 830 10 415 12 896 0 300 4 312 764 2 387 3 915 -3 014
8 19 708 19 759 830 10 416 14 880 0 300 4 114 484 -158 871 2 549 -4 653
9 20 758 19 582 830 8 086 15 538 0 300 4 078 282 4 1 138 1 656 -5 123
10 21 022 19 652 830 7 090 15 747 0 300 4 034 220 4 1 237 1 274 -5 304
11 21 103 19 711 830 7 805 15 696 20 300 4 170 336 4 1 233 1 350 -5 163
12 21 365 19 706 830 9 908 15 766 50 300 4 443 597 -152 1 308 1 355 -5 196
13 21 463 19 640 830 11 034 15 917 140 300 4 641 795 -398 1 303 1 228 -5 302
14 21 327 19 541 830 12 714 15 445 0 300 4 919 1 071 -398 1 361 1 461 -5 070
15 20 922 19 558 830 13 387 14 955 0 300 5 104 1 350 -398 1 261 1 968 -4 580
16 20 688 19 659 830 12 125 14 777 0 300 4 998 1 249 -398 1 311 2 214 -4 384
17 20 310 19 764 830 11 827 14 881 0 300 4 960 1 249 -398 867 2 287 -4 445
18 19 931 19 906 830 9 876 14 783 0 300 4 550 930 -268 866 2 525 -4 338
19 19 984 20 162 830 9 915 14 982 0 300 4 410 778 -274 866 2 558 -4 455
20 20 219 20 162 830 9 619 15 023 68 300 4 332 749 -4 868 2 493 -4 541
21 20 393 20 348 830 10 139 14 804 155 300 4 718 994 2 869 2 905 -4 233
22 20 273 20 238 830 10 712 14 602 88 230 4 718 1 047 2 951 2 504 -4 469
23 18 843 20 082 830 10 612 13 336 0 120 4 532 950 -2 977 2 278 -4 608
24 17 341 20 002 830 10 592 11 326 0 120 4 720 1 188 -2 1 297 4 094 -2 829

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2016-05-31 21:20:19


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego