Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-05-24

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 15 926 19 338 830 4 773 12 141 -10 180 3 629 481 -4 170 4 174 -3 051
2 15 262 19 338 830 4 858 11 507 -10 180 3 717 566 -122 170 4 843 -2 382
3 15 104 19 338 830 4 943 11 239 -10 180 3 802 648 -97 170 5 151 -2 074
4 15 024 19 338 830 5 010 10 999 -10 180 3 869 715 -4 170 5 507 -1 808
5 14 860 19 353 830 5 070 10 875 -110 180 3 929 775 -4 170 5 668 -1 647
6 15 406 19 380 830 5 135 11 448 -210 180 4 004 840 -4 168 5 162 -2 153
7 17 831 19 469 830 5 240 13 707 0 180 4 132 941 -351 343 3 072 -3 783
8 20 023 19 807 830 5 469 14 923 0 180 4 453 1 045 17 630 2 273 -4 740
9 21 020 19 903 830 5 626 15 542 0 180 4 663 1 137 48 768 1 750 -5 460
10 21 378 19 893 830 5 738 15 686 160 180 4 811 1 251 48 832 1 756 -5 454
11 21 418 19 893 830 5 856 15 635 80 180 4 927 1 369 88 768 1 727 -5 483
12 21 658 19 883 830 5 988 15 798 130 180 4 976 1 511 66 818 1 604 -5 606
13 21 730 19 883 830 6 164 15 733 0 180 5 162 1 687 17 818 1 539 -5 671
14 21 623 19 893 830 6 325 15 538 0 180 5 299 1 847 17 768 1 744 -5 466
15 21 300 19 893 830 6 384 14 719 0 180 5 363 1 911 47 1 171 2 563 -4 647
16 21 108 19 893 830 6 367 14 575 0 180 5 387 1 905 17 1 129 2 707 -4 503
17 20 778 19 893 830 6 331 14 338 0 180 5 351 1 878 -107 1 195 2 944 -4 266
18 20 495 19 908 830 6 227 14 195 0 180 5 246 1 780 -115 1 169 3 102 -4 063
19 20 280 19 908 830 6 107 14 497 0 180 5 127 1 639 -232 888 2 800 -4 230
20 20 405 19 898 830 5 979 14 674 0 180 5 005 1 489 -127 854 2 614 -4 425
21 20 530 19 763 830 5 886 14 609 0 180 4 912 1 377 17 992 2 543 -4 487
22 20 315 19 688 830 5 774 14 459 40 180 4 711 1 284 17 1 128 2 658 -4 380
23 18 897 19 365 830 5 544 13 974 0 180 4 436 1 191 -721 1 208 2 215 -4 733
24 17 509 19 371 830 5 469 12 554 0 180 4 340 1 118 -643 1 258 2 926 -3 697

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-05-24 00:36:59


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego