Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2016-10-23

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 15 401 17 681 830 6 234 10 876 0 0 5 398 358 -640 -234 2 337 -3 599
2 14 773 17 681 830 6 098 10 375 0 0 5 294 395 -640 -256 2 838 -3 071
3 14 422 17 681 830 5 946 10 246 0 0 5 196 417 -590 -430 2 967 -2 942
4 14 151 17 681 830 5 958 9 944 0 0 5 214 429 -620 -387 3 272 -2 637
5 14 174 17 681 830 5 975 9 997 0 0 5 231 446 -640 -414 3 267 -2 642
6 14 323 17 681 830 6 003 10 105 0 0 5 258 473 -636 -404 3 206 -2 703
7 14 668 17 272 830 6 069 9 714 0 0 5 359 534 -377 -28 3 687 -2 270
8 15 009 17 364 830 6 169 10 072 0 0 5 344 556 -378 -29 3 542 -2 557
9 15 806 17 360 830 6 082 10 809 0 0 5 402 489 -377 -28 2 903 -3 201
10 16 735 17 299 830 5 993 11 781 0 0 5 319 420 -623 258 2 120 -4 117
11 17 301 17 299 830 5 929 12 071 0 0 5 272 404 -526 484 1 830 -4 407
12 17 604 17 299 830 5 950 12 153 60 0 5 281 398 -173 343 1 808 -4 429
13 17 676 17 314 830 6 016 12 109 0 0 5 350 432 -143 360 1 807 -4 445
14 17 648 17 314 830 6 176 11 766 0 0 5 478 475 0 404 2 150 -4 102
15 17 347 17 314 830 6 176 11 390 0 0 5 477 487 49 431 2 526 -3 744
16 17 015 17 324 830 6 197 11 282 0 0 5 513 478 -1 222 2 644 -3 653
17 16 973 17 324 830 6 323 11 301 0 0 5 627 556 -166 211 2 625 -3 672
18 17 714 17 324 830 6 508 12 498 0 0 5 822 726 -679 73 1 428 -4 869
19 19 185 17 324 830 6 812 13 114 90 0 6 131 968 -383 323 902 -5 395
20 19 387 17 324 830 7 092 13 052 90 0 6 422 1 234 -392 305 964 -5 333
21 18 655 17 324 830 7 263 12 436 30 0 6 593 1 425 -696 322 1 520 -4 777
22 17 644 17 324 830 7 341 11 442 0 0 6 669 1 529 -696 229 2 484 -3 813
23 16 657 17 324 830 7 399 11 067 0 0 6 664 1 587 -696 -378 2 859 -3 438
24 15 659 17 574 830 7 421 9 957 0 0 6 664 1 621 -631 -330 4 030 -2 328

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2016-10-23 09:18:50


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego