Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-09-20

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 772 20 881 830 5 047 11 809 -140 180 4 042 399 -99 1 160 5 019 -2 467
2 16 148 20 882 830 5 077 11 387 -140 180 4 052 445 311 538 5 371 -2 030
3 15 891 20 888 830 5 051 11 157 -294 180 4 028 449 327 673 5 669 -1 737
4 15 839 21 024 830 5 017 11 010 -345 180 3 995 425 506 673 6 002 -1 504
5 16 039 21 066 830 5 011 11 453 -345 180 3 989 418 506 436 5 747 -1 847
6 16 767 20 956 830 5 015 12 125 -345 183 4 005 420 361 621 5 085 -2 312
7 18 903 20 786 830 5 044 15 033 0 210 4 078 431 -336 128 2 585 -4 694
8 21 106 20 741 830 5 194 16 609 0 229 4 321 419 -133 310 1 266 -6 314
9 21 964 20 224 830 5 140 17 240 0 341 4 326 378 77 321 118 -6 885
10 22 177 20 174 830 5 048 17 131 0 350 4 272 284 351 422 177 -6 776
11 22 137 20 252 830 5 090 16 962 0 350 4 308 213 401 465 423 -6 512
12 22 514 20 617 830 5 080 17 189 0 350 4 300 207 406 619 281 -6 679
13 22 593 20 412 830 5 105 17 245 0 350 4 298 217 445 605 301 -6 610
14 22 487 20 506 830 5 101 16 957 30 316 4 332 235 442 757 713 -6 245
15 22 132 20 321 830 5 111 16 522 0 258 4 304 248 458 848 933 -6 072
16 21 939 20 327 830 5 110 16 731 0 287 4 284 254 464 460 755 -6 224
17 21 708 20 441 830 5 011 16 804 0 214 4 181 248 490 233 867 -6 355
18 21 525 20 551 830 4 972 16 659 0 210 4 154 248 494 218 1 155 -6 210
19 22 102 20 595 830 5 001 17 182 0 280 4 207 263 490 223 772 -6 678
20 23 233 20 335 830 5 040 17 413 130 341 4 287 302 704 828 411 -6 938
21 22 958 20 536 830 5 066 17 058 153 286 4 313 339 479 1 108 989 -6 611
22 21 314 20 697 830 5 106 15 787 0 210 4 260 385 159 1 108 2 269 -5 690
23 19 591 20 621 830 5 044 14 763 0 183 4 139 443 -419 1 108 2 526 -5 061
24 18 360 20 588 830 5 083 14 009 0 180 4 111 499 -582 822 3 248 -4 442

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-09-20 19:53:37


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego