Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-04-24

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 14 983 18 835 830 7 819 9 222 0 110 6 873 1 990 -578 -534 2 737 -2 944
2 14 835 18 855 830 8 064 8 926 -137 112 7 175 2 219 -581 -549 3 068 -2 703
3 14 584 18 867 830 8 038 8 711 -342 157 7 149 2 197 -335 -600 3 344 -2 362
4 14 677 18 762 830 7 902 8 890 -409 218 7 009 2 067 -187 -625 3 419 -2 247
5 14 977 18 836 830 7 946 9 149 -409 260 7 053 2 109 -183 -633 3 725 -1 996
6 15 770 19 044 772 7 783 9 814 -238 256 6 902 1 944 -593 -114 4 285 -1 720
7 18 546 19 010 598 7 655 12 126 0 180 6 851 1 821 -555 124 3 123 -3 665
8 20 768 19 243 598 7 422 14 444 0 180 6 718 1 593 -608 214 1 570 -5 700
9 21 763 19 266 598 7 084 14 939 40 200 6 399 1 256 14 411 1 177 -5 919
10 21 888 19 294 598 6 925 14 967 100 180 6 182 1 092 192 547 1 318 -5 870
11 21 745 19 279 598 7 191 14 558 160 180 6 448 1 329 192 547 1 792 -5 401
12 22 044 19 292 598 7 666 14 345 40 180 6 954 1 875 214 531 1 900 -5 308
13 22 094 19 342 598 8 039 14 020 0 180 7 331 2 254 207 536 2 234 -5 023
14 22 019 19 329 598 8 265 13 863 0 180 7 444 2 503 207 505 2 267 -4 961
15 21 540 19 379 598 8 164 13 521 0 180 7 316 2 448 206 497 2 770 -4 544
16 21 234 19 337 598 8 384 12 986 0 180 7 523 2 586 207 518 3 263 -4 009
17 20 775 19 209 598 8 711 12 222 0 180 7 885 2 850 207 461 3 899 -3 245
18 20 576 19 209 598 8 589 12 173 0 180 7 768 2 705 207 428 3 948 -3 186
19 20 786 19 379 598 8 437 13 654 0 180 7 621 2 516 -906 417 2 637 -4 657
20 21 336 19 379 598 8 293 14 005 20 180 7 510 2 417 -698 519 2 306 -4 988
21 22 121 19 384 598 8 400 14 103 40 180 7 699 2 532 -799 1 119 2 233 -5 116
22 20 948 19 384 598 8 508 12 943 160 180 7 735 2 680 -850 1 119 3 513 -3 806
23 19 160 19 389 598 8 168 12 168 0 180 7 347 2 386 -1 398 1 043 4 133 -3 436
24 17 913 19 389 598 8 064 11 101 0 180 7 205 2 300 -1 108 715 5 209 -2 360

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-04-24 16:22:25


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego