Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-02-28

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 17 060 20 819 830 10 377 8 330 -321 120 9 446 3 777 -19 -376 6 118 -543
2 16 294 20 799 830 10 393 8 390 -1 107 120 9 410 3 806 -19 -380 6 038 -623
3 15 977 20 799 830 10 403 8 234 -1 273 120 9 420 3 816 -19 -384 6 194 -467
4 15 989 20 790 830 10 374 8 280 -1 273 120 9 383 3 785 -19 -382 6 139 -522
5 16 331 20 780 830 10 385 8 610 -1 053 140 9 387 3 796 -233 -379 5 831 -830
6 17 237 20 726 830 10 338 8 831 -350 181 9 357 3 746 -219 -382 5 793 -814
7 19 304 20 990 830 10 256 10 584 0 190 9 319 3 642 -507 -92 4 921 -1 906
8 21 226 20 850 830 9 880 12 931 0 190 9 016 3 271 -1 111 390 3 150 -4 127
9 22 247 20 755 830 9 875 13 007 20 190 9 094 3 203 -501 647 3 029 -4 053
10 22 542 20 735 830 9 399 13 322 20 190 8 614 2 711 -142 748 2 699 -4 323
11 22 217 20 702 830 9 008 13 390 40 190 8 222 2 366 -39 644 2 619 -4 383
12 22 301 20 765 830 8 898 13 016 160 190 8 095 2 312 7 1 183 3 205 -3 851
13 22 167 20 872 830 8 887 12 904 175 190 8 045 2 402 33 1 185 3 542 -3 505
14 22 154 20 946 830 8 798 13 571 270 190 7 982 2 308 -585 1 186 3 297 -4 061
15 21 718 20 964 830 8 573 13 327 95 190 7 767 2 096 -562 1 185 3 384 -4 102
16 21 385 20 964 830 8 306 13 310 0 190 7 487 1 844 -594 1 182 3 306 -4 180
17 21 288 20 964 830 8 270 13 406 0 190 7 473 1 788 -780 1 188 3 210 -4 276
18 22 440 20 964 830 8 351 14 415 20 190 7 654 1 810 -810 1 182 2 221 -5 265
19 23 441 20 954 830 8 604 15 591 160 190 7 927 2 022 -1 261 1 184 1 175 -6 271
20 23 357 20 961 830 8 749 15 386 100 190 8 040 2 140 -1 257 1 188 1 327 -6 079
21 22 610 20 911 830 8 673 14 331 20 190 7 856 2 053 -770 1 193 2 252 -4 905
22 21 055 20 576 830 8 497 13 471 0 190 7 653 1 895 -1 270 1 202 2 377 -4 392
23 19 530 20 562 830 8 358 11 551 0 120 7 463 1 728 -583 1 099 3 343 -3 357
24 18 224 20 562 830 8 194 10 903 0 120 7 266 1 564 -580 635 3 991 -2 729

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-02-28 11:52:33


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego