Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD) - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2016-07-27

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 177 21 357 830 11 366 12 498 -5 260 3 591 598 -6 99 5 532 -2 133
2 15 499 21 357 830 11 374 11 864 -5 260 3 576 588 -33 97 6 167 -1 486
3 14 978 21 287 830 11 385 11 563 -244 260 3 568 569 -6 97 6 398 -1 148
4 14 849 21 264 830 11 385 11 748 -345 260 3 544 542 -6 -91 6 190 -1 305
5 14 635 21 459 830 11 385 11 525 -345 260 3 499 493 -6 -39 6 626 -1 059
6 15 133 21 459 830 11 389 12 000 -345 260 3 416 404 -38 100 6 184 -1 611
7 17 184 21 564 830 11 402 13 903 -51 260 3 382 288 -77 27 4 441 -3 454
8 19 298 21 717 830 11 455 15 618 0 260 3 378 198 -102 404 2 997 -4 891
9 20 677 21 675 830 11 484 16 998 0 260 3 347 134 80 252 1 575 -5 776
10 21 325 21 675 830 11 474 16 771 0 260 3 346 101 201 1 006 1 751 -5 555
11 21 522 21 675 830 11 564 16 866 0 260 3 512 87 146 999 1 656 -5 596
12 21 873 21 675 830 11 563 17 200 90 260 3 507 85 98 1 068 1 412 -5 840
13 22 001 21 675 830 11 105 17 335 90 260 3 508 91 122 1 036 1 277 -5 975
14 21 880 21 675 830 9 745 17 142 90 260 3 505 90 148 1 085 1 470 -5 782
15 21 555 21 675 830 9 732 16 949 0 260 3 521 121 146 940 1 573 -5 679
16 21 160 21 675 830 9 732 16 448 0 260 3 571 173 198 943 2 074 -5 178
17 20 748 21 705 830 9 719 16 130 0 260 3 486 227 179 953 2 422 -4 860
18 20 281 21 705 830 9 719 15 882 0 260 3 514 255 148 738 2 670 -4 850
19 20 014 21 798 830 9 707 15 655 0 260 3 537 290 -2 824 2 990 -4 753
20 19 989 21 771 830 9 709 15 804 0 260 3 585 336 -92 692 2 813 -4 930
21 20 198 21 683 830 9 694 15 591 0 260 3 599 365 8 1 001 2 939 -4 804
22 20 091 21 665 830 9 682 15 278 0 260 3 633 411 126 1 054 3 205 -4 538
23 18 804 21 733 830 9 682 14 807 0 190 3 598 466 -491 890 2 931 -4 543
24 17 351 21 969 830 9 661 13 023 0 120 3 578 471 -6 756 3 955 -3 371

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2016-07-27 07:32:28


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego