Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan BTHD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-08-28

  

2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 |


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych
[MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh]
1 14 350 23 023 4 888 10 643 3 707 846
2 13 800 23 023 4 877 10 104 3 696 835
3 13 500 23 023 4 874 9 807 3 693 832
4 13 475 23 023 4 877 9 779 3 696 835
5 13 775 23 023 4 887 10 069 3 706 839
6 14 300 23 023 4 897 10 571 3 729 841
7 16 375 23 023 4 950 12 583 3 792 843
8 18 850 23 023 5 010 14 971 3 879 844
9 20 375 23 023 5 080 16 426 3 949 903
10 21 025 23 023 5 185 16 971 4 054 996
11 21 300 23 023 5 278 17 153 4 147 1 089
12 21 850 23 023 5 373 17 608 4 242 1 184
13 22 025 23 023 5 469 17 687 4 338 1 280
14 21 975 23 023 5 565 17 541 4 434 1 376
15 21 675 23 023 5 541 17 265 4 410 1 353
16 21 425 23 023 5 416 17 140 4 285 1 258
17 21 100 23 023 5 316 16 915 4 185 1 163
18 20 725 23 023 5 201 16 655 4 070 1 047
19 20 450 23 023 5 066 16 515 3 935 918
20 21 000 23 023 4 942 17 189 3 811 790
21 21 900 23 023 4 947 18 084 3 816 787
22 20 600 23 023 4 973 16 758 3 842 861
23 18 950 23 023 5 005 15 103 3 847 935
24 17 450 23 023 5 052 13 576 3 874 998

Opis skrótów:

  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane ubytki mocy, wynikające z przyczyn elektrownianych, zgłoszone przez wytwórców w ramach tworzenia planu BTHD.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych, w tym jednostek świadczących usługę IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.

Utworzono: 2017-08-19 12:09:33


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego