Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan WPKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-08-21

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Wymagana rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 14 075 20 347 4 837 10 442 3 633 865 1 265 -500
2 13 600 20 347 4 906 9 898 3 702 934 1 222 -500
3 13 300 20 347 4 951 9 553 3 747 979 1 195 -500
4 13 275 20 347 4 985 9 494 3 781 1 013 1 193 -500
5 13 550 20 347 4 979 9 775 3 775 1 001 1 218 -500
6 13 900 20 347 4 999 10 105 3 795 1 013 1 249 -500
7 16 050 20 377 5 004 12 212 3 838 1 008 1 443 -500
8 18 500 20 497 5 040 14 591 3 909 994 1 664 -500
9 19 850 20 610 5 093 15 861 3 989 997 1 785 -500
10 20 550 20 610 5 145 16 509 4 041 981 1 848 -500
11 20 875 20 610 5 151 16 828 4 047 967 1 877 -500
12 21 300 20 594 5 192 17 212 4 088 1 008 1 916 -500
13 21 500 20 594 5 272 17 332 4 168 1 085 1 934 -500
14 21 500 20 614 5 345 17 259 4 241 1 158 1 934 -500
15 21 125 20 614 5 353 16 876 4 249 1 167 1 900 -500
16 20 875 20 614 5 303 16 676 4 199 1 139 1 877 -500
17 20 450 20 630 5 268 16 286 4 164 1 109 1 839 -500
18 20 025 20 630 5 204 15 924 4 101 1 044 1 801 -500
19 19 950 20 630 5 107 15 946 4 004 953 1 794 -500
20 20 375 20 630 5 017 16 461 3 914 872 1 832 -500
21 21 275 20 547 5 067 17 310 3 965 876 1 913 -500
22 20 325 20 387 5 068 16 387 3 938 925 1 828 -500
23 18 575 20 127 4 995 14 736 3 839 968 1 670 -500
24 17 100 20 127 5 010 13 272 3 828 999 1 538 -500

Opis skrótów:

  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych, zgłoszone przez wytwórców w ramach tworzenia planu WPKD.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych, w tym jednostek świadczących usługę IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.

Utworzono: 2017-08-19 12:15:04


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego