Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan WPKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-05-25

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Wymagana rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 225 21 317 5 412 12 053 4 172 1 007 1 458 -500
2 15 525 21 317 5 380 11 385 4 140 975 1 395 -500
3 15 225 21 317 5 359 11 106 4 119 955 1 368 -500
4 15 175 21 317 5 356 11 059 4 116 952 1 364 -500
5 14 850 21 317 5 345 10 745 4 105 942 1 335 -500
6 15 275 21 142 5 268 11 239 4 036 865 1 373 -500
7 17 775 21 142 5 195 13 787 3 988 766 1 598 -500
8 20 050 21 582 5 235 15 983 4 067 722 1 803 -500
9 21 050 21 452 5 289 16 896 4 154 766 1 893 -500
10 21 325 21 442 5 344 17 116 4 209 823 1 918 -500
11 21 325 21 612 5 396 17 064 4 261 875 1 918 -500
12 21 575 21 617 5 494 17 216 4 359 975 1 940 -500
13 21 650 21 617 5 627 17 158 4 492 1 109 1 947 -500
14 21 550 21 627 5 757 16 928 4 622 1 239 1 938 -500
15 21 250 21 627 5 860 16 525 4 725 1 348 1 911 -500
16 21 075 21 627 5 941 16 269 4 806 1 450 1 895 -500
17 20 700 21 627 6 054 15 781 4 919 1 560 1 861 -500
18 20 300 21 632 6 025 15 410 4 890 1 522 1 825 -500
19 20 100 21 632 5 896 15 329 4 771 1 388 1 807 -500
20 20 250 21 632 5 772 15 598 4 652 1 259 1 821 -500
21 20 575 21 512 5 700 15 995 4 580 1 187 1 850 -500
22 20 475 21 432 5 635 15 993 4 482 1 147 1 841 -500
23 18 925 21 245 5 539 14 581 4 344 1 111 1 701 -500
24 17 375 21 245 5 508 13 089 4 286 1 080 1 562 -500

Opis skrótów:

  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych, zgłoszone przez wytwórców w ramach tworzenia planu WPKD.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych, w tym jednostek świadczących usługę IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.

Utworzono: 2017-05-23 12:12:30


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego