Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan WPKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-04-25

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Wymagana rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 675 20 481 8 023 9 651 7 024 2 312 1 498 -500
2 16 150 20 481 7 791 9 358 6 792 2 080 1 450 -500
3 15 825 20 481 7 579 9 245 6 580 1 868 1 421 -500
4 15 900 20 481 7 349 9 550 6 350 1 643 1 428 -500
5 16 075 20 481 7 136 9 938 6 137 1 433 1 444 -500
6 16 175 20 481 7 004 10 170 6 005 1 302 1 453 -500
7 18 175 20 481 6 908 12 223 5 952 1 216 1 633 -500
8 20 375 20 423 6 853 14 455 5 920 1 124 1 831 -500
9 21 350 20 423 6 762 15 516 5 834 1 064 1 918 -500
10 21 563 20 423 6 811 15 688 5 875 1 112 1 938 -500
11 21 500 20 423 6 890 15 558 5 942 1 190 1 932 -500
12 21 725 20 465 7 131 15 542 6 183 1 431 1 952 -500
13 21 775 20 470 7 458 15 265 6 510 1 768 1 957 -500
14 21 700 20 470 7 813 14 835 6 865 2 123 1 950 -500
15 21 350 20 418 7 927 14 371 6 979 2 228 1 918 -500
16 21 113 20 389 7 838 14 237 6 876 2 153 1 897 -500
17 20 900 20 389 7 736 14 126 6 774 2 061 1 878 -500
18 20 650 20 481 7 636 13 976 6 674 1 961 1 855 -500
19 20 725 20 481 7 550 14 132 6 593 1 856 1 862 -500
20 21 250 20 481 7 458 14 745 6 505 1 760 1 909 -500
21 22 025 20 481 7 414 15 551 6 474 1 706 1 979 -500
22 21 050 20 481 7 363 14 626 6 424 1 667 1 891 -500
23 19 425 20 481 7 286 13 113 6 312 1 625 1 745 -500
24 17 950 20 481 7 210 11 752 6 198 1 549 1 612 -500

Opis skrótów:

  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych, zgłoszone przez wytwórców w ramach tworzenia planu WPKD.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych, w tym jednostek świadczących usługę IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.

Utworzono: 2017-04-23 12:37:18


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego