Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan WPKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-10-23

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Wymagana rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 15 225 20 702 5 907 10 421 4 804 394 1 368 -500
2 14 725 20 702 5 877 9 951 4 774 364 1 323 -500
3 14 525 20 702 5 857 9 770 4 755 347 1 305 -500
4 14 600 20 702 5 829 9 873 4 727 321 1 311 -500
5 15 025 20 702 5 801 10 321 4 704 297 1 350 -500
6 16 275 20 702 5 793 11 575 4 700 288 1 463 -500
7 19 525 20 702 5 811 14 774 4 751 290 1 755 -500
8 21 725 20 702 5 858 16 891 4 834 301 1 953 -500
9 22 675 20 702 5 900 17 785 4 890 317 2 039 -500
10 23 000 20 677 5 887 18 134 4 866 302 2 068 -500
11 22 925 21 307 5 854 18 110 4 815 282 2 061 -500
12 23 100 21 307 5 878 18 264 4 836 301 2 077 -500
13 23 200 21 307 5 926 18 319 4 881 345 2 086 -500
14 23 125 21 307 5 964 18 206 4 919 390 2 079 -500
15 22 750 21 307 6 055 17 739 5 011 488 2 045 -500
16 22 450 21 792 6 159 17 341 5 109 616 2 018 -500
17 22 175 21 792 6 300 16 925 5 250 754 1 994 -500
18 22 775 21 792 6 444 17 380 5 395 875 2 048 -500
19 23 825 21 792 6 599 18 270 5 555 979 2 143 -500
20 23 825 21 792 6 714 18 153 5 672 1 080 2 143 -500
21 23 075 21 817 6 715 17 408 5 667 1 106 2 075 -500
22 21 500 21 772 6 681 15 872 5 628 1 089 1 934 -500
23 19 775 21 709 6 599 14 270 5 505 1 070 1 778 -500
24 18 600 21 709 6 534 13 170 5 430 1 030 1 673 -500

Opis skrótów:

  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych, zgłoszone przez wytwórców w ramach tworzenia planu WPKD.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych, w tym jednostek świadczących usługę IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.

Utworzono: 2017-10-21 11:14:55


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego