Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan PKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-04-24

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 14 953 20 246 830 7 678 9 329 0 110 6 736 1 966 -578 -534 3 186 -2 879
2 14 647 20 246 830 7 746 8 973 0 111 6 804 2 040 -581 -549 3 649 -2 416
3 14 474 20 246 830 7 719 8 637 0 150 6 772 2 017 -335 -600 4 202 -1 863
4 14 555 20 246 830 7 641 8 677 0 210 6 690 1 939 -187 -625 4 690 -1 569
5 14 837 20 246 830 7 542 9 062 0 257 6 591 1 838 -183 -633 4 860 -1 539
6 15 325 20 246 830 7 371 9 606 0 282 6 426 1 663 -593 -114 5 275 -1 404
7 18 093 20 246 830 7 124 12 249 0 300 6 275 1 421 -555 124 3 926 -3 625
8 20 525 20 246 830 6 728 14 999 0 300 5 920 1 000 -608 214 1 604 -6 254
9 21 650 20 246 830 6 707 15 329 40 300 5 896 1 000 14 411 1 358 -6 310
10 22 018 20 246 830 6 819 15 293 100 180 5 986 1 100 192 547 1 401 -6 268
11 21 953 20 246 830 7 022 15 038 160 180 6 176 1 300 192 547 1 716 -5 953
12 22 166 20 246 830 7 154 15 117 40 180 6 304 1 450 214 531 1 516 -6 152
13 22 126 20 246 830 7 342 14 889 0 180 6 494 1 650 207 536 1 704 -5 964
14 22 044 20 246 830 7 438 14 742 0 180 6 590 1 750 207 505 1 851 -5 817
15 21 640 20 246 830 7 483 14 302 0 180 6 635 1 800 206 497 2 291 -5 377
16 21 386 20 246 830 7 530 13 997 0 180 6 664 1 850 207 518 2 210 -5 252
17 21 165 20 246 830 7 485 13 866 0 180 6 631 1 800 207 461 2 341 -5 121
18 20 869 20 246 830 7 460 13 617 0 180 6 617 1 750 207 428 2 590 -4 872
19 20 794 20 246 830 7 506 14 613 0 180 6 670 1 750 -906 417 1 594 -5 868
20 21 261 20 246 830 7 635 14 620 20 180 6 820 1 850 -698 519 1 607 -5 855
21 22 100 20 246 830 7 777 14 799 40 180 6 981 2 000 -799 1 119 1 448 -6 014
22 21 068 20 246 830 7 837 13 774 160 180 7 025 2 100 -850 1 119 2 594 -4 869
23 19 262 20 246 830 8 197 12 280 0 110 7 337 2 506 -1 398 1 043 2 764 -4 445
24 17 943 20 246 830 8 101 11 133 0 110 7 203 2 425 -1 108 715 3 450 -3 552

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-04-23 15:04:34


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego