Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan PKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-06-24

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 369 18 061 830 5 284 10 637 0 0 4 501 1 747 -10 1 241 3 046 -3 078
2 15 521 18 011 830 5 257 9 914 0 4 4 474 1 720 156 977 3 723 -2 401
3 15 150 17 861 830 5 208 9 807 0 11 4 425 1 671 122 796 3 687 -2 437
4 14 880 17 861 830 5 139 9 827 0 20 4 356 1 602 88 609 3 676 -2 448
5 14 357 17 861 830 5 107 9 875 0 51 4 324 1 570 5 153 3 659 -2 465
6 14 410 17 861 830 5 075 9 960 0 123 4 292 1 539 5 153 3 659 -2 465
7 15 513 17 483 830 5 027 10 627 0 215 4 258 1 491 41 587 3 251 -2 886
8 17 160 17 541 830 4 805 11 897 0 250 4 058 1 200 172 1 033 2 426 -3 907
9 18 439 17 703 830 4 760 12 970 0 250 4 026 1 150 202 1 241 1 776 -4 757
10 19 260 17 853 830 4 844 13 656 0 250 4 161 1 200 202 1 241 1 240 -5 293
11 19 531 17 853 830 4 908 13 793 40 250 4 295 1 250 202 1 241 1 249 -5 284
12 19 774 18 233 830 5 014 13 915 160 250 4 401 1 350 217 1 241 1 521 -5 132
13 19 645 18 233 830 5 044 13 761 0 250 4 431 1 400 212 1 241 1 515 -5 138
14 19 391 18 233 830 5 087 13 534 0 250 4 404 1 450 212 1 241 1 742 -4 911
15 18 838 17 843 830 5 099 12 973 0 250 4 412 1 500 212 1 241 1 914 -4 550
16 18 338 17 843 830 5 094 12 619 0 250 4 357 1 500 121 1 241 1 888 -4 376
17 18 016 17 843 830 5 043 12 404 0 250 4 306 1 450 65 1 241 2 102 -4 161
18 17 716 17 843 830 5 044 12 106 0 250 4 307 1 450 62 1 241 2 400 -3 863
19 17 649 17 843 830 4 960 12 068 0 250 4 223 1 350 117 1 241 2 438 -3 825
20 17 578 17 693 830 4 943 12 014 0 250 4 206 1 300 117 1 241 2 343 -3 921
21 17 435 17 486 830 4 845 11 989 0 250 4 108 1 200 97 1 241 2 160 -4 103
22 17 539 17 473 830 4 788 12 165 0 250 4 041 1 150 92 1 241 1 971 -4 292
23 17 015 17 473 830 5 039 11 684 0 180 4 212 1 468 -122 1 241 1 979 -4 120
24 15 716 17 473 830 4 987 10 610 0 180 4 129 1 449 -264 1 241 2 828 -3 186

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-06-23 14:54:45


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego