Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan PKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-05-23

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 220 20 636 830 4 461 12 757 0 110 3 296 247 -4 171 3 943 -3 899
2 15 506 20 636 830 4 465 12 045 0 110 3 293 251 -4 172 4 654 -3 187
3 15 206 20 636 830 4 457 11 753 0 110 3 285 252 -4 172 4 946 -2 895
4 15 157 20 636 830 4 448 11 711 0 110 3 276 245 -4 174 4 988 -2 853
5 14 832 20 636 830 4 437 11 397 0 125 3 265 236 -4 174 5 334 -2 507
6 15 183 20 636 830 4 430 11 726 0 167 3 288 228 -4 173 5 122 -2 719
7 17 660 20 641 830 4 425 14 010 0 180 3 317 207 -263 596 3 033 -4 862
8 19 915 20 731 830 4 464 15 500 0 180 3 446 136 17 952 1 933 -6 116
9 20 844 20 806 830 4 441 16 080 0 180 3 532 84 58 1 174 1 487 -6 302
10 21 118 20 806 830 4 475 16 365 160 180 3 560 95 18 1 175 1 362 -6 427
11 21 115 20 806 830 4 514 16 231 0 180 3 591 132 108 1 185 1 336 -6 453
12 21 363 20 806 830 4 536 16 455 160 180 3 613 158 75 1 220 1 272 -6 517
13 21 412 21 031 830 4 547 16 534 20 180 3 571 173 46 1 261 1 053 -6 736
14 21 311 21 031 830 4 550 16 466 100 180 3 571 186 51 1 223 1 201 -6 588
15 21 061 21 031 830 4 534 16 441 0 180 3 535 186 52 1 033 1 006 -6 763
16 20 925 21 031 830 4 511 16 176 0 180 3 512 175 27 1 210 1 271 -6 498
17 20 538 21 031 830 4 490 15 853 0 180 3 441 158 27 1 217 1 594 -6 175
18 20 140 21 031 830 4 469 15 561 0 180 3 422 134 27 1 130 1 886 -5 883
19 19 942 21 031 830 4 446 15 607 0 180 3 399 105 32 904 1 840 -5 929
20 20 132 21 031 830 4 448 15 599 0 180 3 402 84 32 1 099 1 848 -5 921
21 20 642 20 956 830 4 502 15 954 40 180 3 459 113 17 1 212 1 334 -6 471
22 20 685 20 849 830 4 563 15 906 0 180 3 487 197 32 1 260 1 234 -6 570
23 19 101 20 831 830 4 528 14 539 0 110 3 410 326 -82 1 234 1 880 -5 851
24 17 545 20 831 830 4 605 12 810 0 110 3 460 404 16 1 259 2 784 -4 582

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-05-22 15:02:52


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego