Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan PKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-08-18

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 16 394 20 020 830 5 346 11 561 0 110 4 178 1 076 42 613 4 743 -2 494
2 15 743 20 020 830 5 350 11 281 0 110 4 174 1 097 89 199 5 023 -2 214
3 15 420 20 020 830 5 280 11 267 0 110 4 104 1 061 14 35 5 037 -2 200
4 15 349 20 020 830 5 239 11 225 0 110 4 063 1 020 18 43 5 087 -2 151
5 15 402 20 020 830 5 192 11 197 0 125 4 016 972 58 131 5 212 -2 025
6 15 359 20 020 830 5 109 11 093 0 167 3 952 881 97 217 5 653 -1 584
7 17 344 19 991 830 5 027 13 676 0 196 3 911 744 -116 -127 3 859 -3 606
8 19 532 20 233 830 4 883 15 151 0 300 3 811 579 207 363 3 424 -4 783
9 20 893 20 358 830 4 815 16 107 0 300 3 750 429 478 558 2 593 -5 294
10 21 499 20 365 830 4 760 16 683 0 310 3 695 348 508 613 2 024 -5 477
11 21 802 20 365 830 4 719 17 027 0 310 3 654 309 508 613 1 680 -5 821
12 22 227 20 365 830 4 713 17 222 0 310 3 713 304 502 790 1 485 -6 016
13 22 376 20 398 830 4 731 17 322 60 300 3 781 317 507 766 1 478 -6 121
14 22 375 20 371 830 4 750 17 180 90 300 3 800 336 507 888 1 623 -5 976
15 22 000 20 261 830 4 742 17 055 0 310 3 677 329 507 761 1 548 -5 993
16 21 777 20 261 830 4 702 17 020 0 310 3 637 312 507 613 1 583 -5 958
17 21 404 20 315 830 4 671 16 477 0 310 3 606 286 507 814 2 184 -5 645
18 20 980 20 315 830 4 644 16 281 0 311 3 579 261 507 613 2 387 -5 442
19 20 655 20 315 830 4 657 15 943 0 320 3 592 274 507 613 2 735 -5 095
20 20 749 20 540 830 4 731 15 973 0 336 3 656 353 507 613 2 721 -5 109
21 21 483 20 500 830 4 923 16 289 0 359 3 860 562 507 827 2 387 -5 442
22 20 534 20 415 830 5 155 15 052 0 300 4 087 884 492 903 3 485 -4 447
23 18 860 20 383 830 5 369 14 004 0 110 4 274 1 197 -29 611 2 015 -5 209
24 17 468 20 360 830 5 576 11 881 0 110 4 448 1 429 79 1 060 3 307 -3 579

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-08-17 15:01:05


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego