Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Plan PKD - wielkości podstawowe

Doba handlowa: 2017-10-24

  


Godzina Krajowe zapotrzebowanie na moc Suma zdolności wytwórczych JWCD Suma zdolności wytwórczych IRZ Suma zdolności wytwórczych nJWCD Generacja JWCD Generacja PI Generacja IRZ Generacja nJWCD Generacja źródeł wiatrowych Krajowe saldo wymiany międysystemowej równoległej Krajowe saldo wymiany międysystemowej nierównoległej Rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie Rezerwa mocy poniżej zapotrzebowania
[MW] [MW] [MW] [MW] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MW] [MW]
1 17 548 19 579 830 5 962 11 746 0 0 4 980 355 -125 947 3 514 -3 410
2 16 975 19 579 830 5 938 11 617 0 0 4 956 334 -239 641 4 209 -2 908
3 16 702 19 579 830 5 906 11 535 0 0 4 919 306 -206 454 4 648 -2 639
4 16 705 19 579 830 5 872 11 520 0 0 4 885 274 -159 459 4 955 -2 463
5 17 006 19 579 830 5 849 11 526 0 0 4 862 250 -111 729 5 110 -2 392
6 17 757 19 579 830 5 847 12 735 0 0 4 867 240 -86 241 3 993 -3 509
7 20 282 19 642 830 5 883 15 061 0 44 4 936 239 126 159 2 097 -5 523
8 22 032 19 642 830 5 923 16 077 0 110 5 024 244 299 632 1 798 -6 204
9 22 781 19 642 830 5 956 16 631 0 110 5 058 248 309 783 1 283 -6 719
10 23 006 19 732 830 5 983 16 616 0 110 5 128 251 315 947 1 317 -6 685
11 23 056 19 792 830 5 937 16 727 0 110 5 082 248 315 932 1 266 -6 736
12 23 257 19 792 830 5 930 16 881 0 110 5 120 237 309 947 1 112 -6 890
13 23 283 19 792 830 5 956 16 936 0 110 5 154 225 315 878 1 057 -6 945
14 23 209 19 792 830 5 937 16 837 0 110 5 110 217 315 947 1 156 -6 846
15 22 883 19 792 830 5 928 16 646 0 110 5 101 225 315 821 1 347 -6 655
16 22 607 19 792 830 5 929 16 590 0 110 5 102 246 315 600 1 403 -6 599
17 22 479 19 792 830 5 981 16 281 0 110 5 159 287 315 724 1 713 -6 290
18 22 965 19 832 830 6 180 16 839 0 110 5 358 469 309 459 1 194 -6 808
19 23 870 19 822 830 6 488 16 936 0 110 5 700 736 309 925 1 087 -6 715
20 23 950 19 842 830 6 757 16 691 60 110 6 003 1 000 309 947 1 412 -6 390
21 23 221 19 857 830 6 799 15 982 0 110 5 977 1 050 315 947 2 076 -5 722
22 21 671 19 862 830 6 772 14 544 0 110 5 891 1 050 289 947 3 136 -4 459
23 19 887 20 004 830 7 163 12 602 0 0 6 246 1 506 92 947 3 688 -3 356
24 18 603 20 019 830 7 237 11 515 0 0 6 305 1 622 68 715 4 188 -2 766

Opis skrótów:

  • PI - JWCD świadczące usługę praca interwencyjna.
  • IRZ - JWCD świadczące usługę interwencyjna rezerwa zimna.

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe.
  • Zawarte w tabeli zdolności wytwórcze uwzględniają wyłącznie planowane, zgłoszone przez wytwórców, ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych.
  • Zawarta w tabeli suma zdolności wytwórczych JWCD dotyczy JWCD cieplnych i uwzględnia prezentowaną w tabeli sumę zdolności wytwórczych IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja JWCD uwzględnia prezentowane w tabeli dodatnie wielkości generacji PI i IRZ.
  • Zawarta w tabeli generacja nJWCD uwzględnia prezentowaną w tabeli generację źródeł wiatrowych.
  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej.
  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków w zakresie prezentacji krajowego salda wymiany międzysystemowej: "+" - oznacza import energii do Polski, "-" - oznacza eksport energii z Polski.
  • Zawarta w tabeli rezerwa mocy ponad / poniżej zapotrzebowania dotyczy rezerwy w zaplanowanych do pracy JWCD cieplnych.

Utworzono: 2017-10-23 15:02:37


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego