Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Praca KSE - bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Doba handlowa: 2017-04-22

  


Rano
11:45
Wieczór
20:30
[MW] [MW]
Moc osiągalna elektrowni krajowych: 42 486,210 42 486,210
elektrownie zawodowe
39 886,200 39 886,200
- JWCD
26 596,000 26 596,000
- pozostałe
13 290,200 13 290,200
elektrownie przemysłowe
2 600,010 2 600,010
Ubytki mocy elektrowni przemysłowych 1 449,110 1 426,910
Ubytki mocy elektrowni zawodowych: 12 507,820 13 430,120
spowodowane remontami kapitalnymi
1 412,100 1 412,100
- JWCD
1 062,000 1 062,000
- pozostałe
350,100 350,100
spowodowane remontami średnimi
2 745,300 2 745,300
- JWCD
2 313,000 2 313,000
- pozostałe
432,300 432,300
spowodowane remontami bieżącymi
1 649,000 1 649,000
- JWCD
1 551,000 1 551,000
- pozostałe
98,000 98,000
spowodowane remontami awaryjnymi
508,100 508,100
- JWCD
230,000 230,000
- pozostałe
278,100 278,100
spowodowane warunkami eksploatacyjnymi
3 513,390 4 550,690
- JWCD
1 486,000 645,000
- pozostałe
2 027,390 3 905,690
ze względu na ciepłownictwo
1 604,930 1 489,930
- JWCD
0,000 0,000
- pozostałe
1 604,930 1 489,930
na JW będących w okresie oswajania z inwestycji
1 075,000 1 075,000
- JWCD
1 075,000 1 075,000
- pozostałe
0,000 0,000
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych: 28 597,680 27 702,180
elektrownie zawodowe
27 446,780 26 529,080
- JWCD
18 879,000 19 720,000
- pozostałe
8 567,780 6 809,080
elektrownie przemysłowe
1 150,900 1 173,100
Obciążenie elektrowni krajowych: 20 293,000 19 399,600
elektrownie zawodowe
19 142,100 18 226,500
- JWCD
10 882,900 11 697,200
- pozostałe
8 259,200 6 529,300
elektrownie przemysłowe
1 150,900 1 173,100
Krajowe zapotrzebowanie na moc 20 396,218 19 931,850
Krajowe saldo wymiany międzysystemowej * 107,500 546,000
Ubytki mocy z uwagi na warunki pracy sieci 0,000 0,000
Rezerwa mocy w elektrowniach zawodowych:** 8 304,680 8 302,580
Rezerwa mocy w JWCD
7 996,100 8 022,800
- JWCD cieplne:
7 088,100 6 564,800
rezerwa wirująca
2 426,100 1 677,800
rezerwa zimna
4 662,000 4 887,000
- JWCD wodne
908,000 1 458,000
Rezerwa mocy pozostała
308,580 279,780

* Przyjęto następującą konwencję znaków: "-" oznacza eksport energii z Polski, "+" oznacza import energii do Polski
** Rezerwa mocy uwzględnia ubytki związane z warunkami pracy sieci

Utworzono: 2017-04-23 17:00:15


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego