Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Praca KSE - bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Doba handlowa: 2017-06-25

  


Rano
11:45
Wieczór
22:00
[MW] [MW]
Moc osiągalna elektrowni krajowych: 43 134,370 43 134,370
elektrownie zawodowe
40 534,360 40 534,360
- JWCD
27 236,000 27 236,000
- pozostałe
13 298,360 13 298,360
elektrownie przemysłowe
2 600,010 2 600,010
Ubytki mocy elektrowni przemysłowych 1 619,310 1 635,110
Ubytki mocy elektrowni zawodowych: 16 977,480 16 702,580
spowodowane remontami kapitalnymi
1 415,200 1 415,200
- JWCD
953,000 953,000
- pozostałe
462,200 462,200
spowodowane remontami średnimi
2 507,800 2 507,800
- JWCD
1 316,000 1 316,000
- pozostałe
1 191,800 1 191,800
spowodowane remontami bieżącymi
2 478,400 2 046,900
- JWCD
2 058,000 1 626,500
- pozostałe
420,400 420,400
spowodowane remontami awaryjnymi
621,000 841,000
- JWCD
348,000 568,000
- pozostałe
273,000 273,000
spowodowane warunkami eksploatacyjnymi
6 288,070 6 236,270
- JWCD
1 373,800 843,500
- pozostałe
4 914,270 5 392,770
ze względu na ciepłownictwo
1 962,010 1 950,410
- JWCD
0,000 0,000
- pozostałe
1 962,010 1 950,410
na JW będących w okresie oswajania z inwestycji
1 705,000 1 705,000
- JWCD
1 705,000 1 705,000
- pozostałe
0,000 0,000
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych: 24 537,680 24 796,780
elektrownie zawodowe
23 556,980 23 831,880
- JWCD
19 482,200 20 224,000
- pozostałe
4 074,780 3 607,880
elektrownie przemysłowe
980,700 964,900
Obciążenie elektrowni krajowych: 15 624,200 16 341,600
elektrownie zawodowe
14 643,500 15 376,700
- JWCD
10 994,900 12 195,900
- pozostałe
3 648,600 3 180,800
elektrownie przemysłowe
980,700 964,900
Krajowe zapotrzebowanie na moc 17 135,953 17 191,400
Krajowe saldo wymiany międzysystemowej * 1 506,100 849,800
Ubytki mocy z uwagi na warunki pracy sieci 232,000 0,000
Rezerwa mocy w elektrowniach zawodowych:** 8 681,480 8 455,180
Rezerwa mocy w JWCD
8 255,300 8 028,100
- JWCD cieplne:
6 620,300 6 512,200
rezerwa wirująca
2 409,300 1 822,200
rezerwa zimna
4 211,000 4 690,000
- JWCD wodne
1 635,000 1 515,900
Rezerwa mocy pozostała
426,180 427,080

* Przyjęto następującą konwencję znaków: "-" oznacza eksport energii z Polski, "+" oznacza import energii do Polski
** Rezerwa mocy uwzględnia ubytki związane z warunkami pracy sieci

Utworzono: 2017-06-26 17:00:16


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego