Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Praca KSE - bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Doba handlowa: 2017-08-18

  


Rano
13:15
Wieczór
21:00
[MW] [MW]
Moc osiągalna elektrowni krajowych: 43 148,970 43 148,970
elektrownie zawodowe
40 548,960 40 548,960
- JWCD
27 256,000 27 256,000
- pozostałe
13 292,960 13 292,960
elektrownie przemysłowe
2 600,010 2 600,010
Ubytki mocy elektrowni przemysłowych 1 564,410 1 567,710
Ubytki mocy elektrowni zawodowych: 15 540,180 14 953,380
spowodowane remontami kapitalnymi
1 467,000 1 467,000
- JWCD
907,000 907,000
- pozostałe
560,000 560,000
spowodowane remontami średnimi
2 044,800 2 076,200
- JWCD
1 312,000 1 312,000
- pozostałe
732,800 764,200
spowodowane remontami bieżącymi
572,800 670,400
- JWCD
403,000 403,000
- pozostałe
169,800 267,400
spowodowane remontami awaryjnymi
1 202,000 1 234,000
- JWCD
1 040,000 1 040,000
- pozostałe
162,000 194,000
spowodowane warunkami eksploatacyjnymi
6 862,870 6 037,870
- JWCD
219,500 75,000
- pozostałe
6 643,370 5 962,870
ze względu na ciepłownictwo
1 685,710 1 762,910
- JWCD
40,000 0,000
- pozostałe
1 645,710 1 762,910
na JW będących w okresie oswajania z inwestycji
1 705,000 1 705,000
- JWCD
1 705,000 1 705,000
- pozostałe
0,000 0,000
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych: 26 050,680 26 638,680
elektrownie zawodowe
25 015,080 25 606,380
- JWCD
21 632,400 21 818,200
- pozostałe
3 382,680 3 788,180
elektrownie przemysłowe
1 035,600 1 032,300
Obciążenie elektrowni krajowych: 21 499,700 20 738,600
elektrownie zawodowe
20 464,100 19 706,300
- JWCD
17 426,300 16 346,700
- pozostałe
3 037,800 3 359,600
elektrownie przemysłowe
1 035,600 1 032,300
Krajowe zapotrzebowanie na moc 22 888,268 21 885,414
Krajowe saldo wymiany międzysystemowej * 1 392,000 1 135,000
Ubytki mocy z uwagi na warunki pracy sieci 0,000 0,000
Rezerwa mocy w elektrowniach zawodowych:** 4 550,980 5 900,080
Rezerwa mocy w JWCD
4 206,100 5 471,500
- JWCD cieplne:
2 591,500 3 901,200
rezerwa wirująca
1 168,500 2 246,200
rezerwa zimna
1 423,000 1 655,000
- JWCD wodne
1 614,600 1 570,300
Rezerwa mocy pozostała
344,880 428,580

* Przyjęto następującą konwencję znaków: "-" oznacza eksport energii z Polski, "+" oznacza import energii do Polski
** Rezerwa mocy uwzględnia ubytki związane z warunkami pracy sieci

Utworzono: 2017-08-19 17:00:20


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego