Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Funkcjonowanie RB - rozliczona na RB energia bilansująca planowana wymuszona

Doba handlowa: 2017-06-25

  


Godzina EBPRw EBPPw Saldo
[MWh] [MWh] [MWh]
1 -1 045,752 934,498 -111,254
2 -1 134,080 994,528 -139,552
3 -1 102,332 1 022,198 -80,134
4 -977,114 893,308 -83,806
5 -793,184 684,999 -108,185
6 -765,878 779,873 13,995
7 -823,140 715,860 -107,280
8 -455,537 581,210 125,673
9 -449,563 627,305 177,742
10 -615,193 238,492 -376,701
11 -717,549 446,775 -270,774
12 -726,605 560,300 -166,305
13 -803,300 531,790 -271,510
14 -1 084,649 798,040 -286,609
15 -1 206,294 791,426 -414,868
16 -1 067,306 691,750 -375,556
17 -972,556 552,940 -419,616
18 -935,755 680,100 -255,655
19 -695,887 572,840 -123,047
20 -533,429 508,970 -24,459
21 -620,632 568,935 -51,697
22 -898,272 696,279 -201,993
23 -430,700 252,593 -178,107
24 -391,013 738,390 347,377
Wynik całkowity -19 245,720 15 863,399 -3 382,321

Opis skrótów:

EBPRw - suma rozliczonej energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej
EBPPw - suma rozliczonej energii bilansującej planowanej wymuszonej dostarczonej

Utworzono: 2017-06-26 14:12:56


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego