Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Funkcjonowanie RB - rozliczona na RB energia bilansująca planowana wymuszona

Doba handlowa: 2017-08-18

  


Godzina EBPRw EBPPw Saldo
[MWh] [MWh] [MWh]
1 -1 784,249 1 563,099 -221,150
2 -1 594,243 1 370,820 -223,423
3 -1 474,775 1 257,660 -217,115
4 -1 563,476 1 352,030 -211,446
5 -1 547,108 1 398,110 -148,998
6 -1 608,461 1 389,790 -218,671
7 -1 399,759 1 193,095 -206,664
8 -1 172,898 891,065 -281,833
9 -1 087,108 907,020 -180,088
10 -1 174,076 1 024,592 -149,484
11 -1 081,177 779,979 -301,198
12 -1 025,678 633,340 -392,338
13 -1 045,772 534,260 -511,512
14 -1 182,215 774,495 -407,720
15 -1 284,308 1 083,247 -201,061
16 -1 172,222 1 074,391 -97,831
17 -1 410,979 1 073,233 -337,746
18 -1 441,773 1 153,016 -288,757
19 -1 504,407 1 081,355 -423,052
20 -1 562,688 1 076,100 -486,588
21 -1 034,420 931,360 -103,060
22 -1 106,189 678,423 -427,766
23 -1 276,117 706,587 -569,530
24 -965,511 694,730 -270,781
Wynik całkowity -31 499,609 24 621,797 -6 877,812

Opis skrótów:

EBPRw - suma rozliczonej energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej
EBPPw - suma rozliczonej energii bilansującej planowanej wymuszonej dostarczonej

Utworzono: 2017-08-19 14:05:07


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego