Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Funkcjonowanie RB - rozliczona na RB energia bilansująca nieplanowana

Doba handlowa: 2017-10-20

  


Godzina EBNO EBND Saldo
[MWh] [MWh] [MWh]
1 -527,720 859,304 331,584
2 -848,884 844,229 -4,655
3 -774,435 818,055 43,620
4 -764,273 753,517 -10,756
5 -704,982 760,800 55,818
6 -1 010,527 809,807 -200,720
7 -1 166,515 668,618 -497,897
8 -780,113 832,351 52,238
9 -725,620 911,564 185,944
10 -729,955 1 055,646 325,691
11 -794,069 1 019,823 225,754
12 -755,166 975,848 220,682
13 -828,269 983,920 155,651
14 -763,823 842,919 79,096
15 -780,973 800,573 19,600
16 -782,980 799,999 17,019
17 -696,770 751,867 55,097
18 -1 004,684 661,576 -343,108
19 -1 117,877 838,796 -279,081
20 -1 010,894 991,579 -19,315
21 -833,823 820,370 -13,453
22 -457,593 878,059 420,466
23 -673,516 784,034 110,518
24 -829,253 883,508 54,255
Wynik całkowity -19 362,714 20 346,762 984,048

Opis skrótów:

EBNO - suma rozliczonej energii bilansującej nieplanowanej odebranej
EBND - suma rozliczonej energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej

Uwagi:

  • W celu zapewnienia publikacji pełnych ilości energii dostarczanej i odbieranej na RB, w wielkościach EBNO jest uwzględniana energia rozliczona jako pobór energii przez JGOSPa reprezentujące elektrownie pompowo-szczytowe.

Utworzono: 2017-10-21 14:16:50


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego