Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Funkcjonowanie RB - rozliczona na RB energia bilansująca nieplanowana

Doba handlowa: 2017-05-20

  


Godzina EBNO EBND Saldo
[MWh] [MWh] [MWh]
1 -388,533 926,255 537,722
2 -418,372 663,773 245,401
3 -568,987 882,470 313,483
4 -718,561 787,068 68,507
5 -899,553 925,364 25,811
6 -961,137 901,985 -59,152
7 -563,864 781,522 217,658
8 -276,833 772,020 495,187
9 -582,635 948,809 366,174
10 -780,268 1 212,353 432,085
11 -867,656 1 184,788 317,132
12 -843,837 965,959 122,122
13 -769,574 881,478 111,904
14 -1 238,350 920,904 -317,446
15 -845,830 1 012,846 167,016
16 -326,816 1 272,189 945,373
17 -300,851 1 284,373 983,522
18 -297,286 1 594,418 1 297,132
19 -271,097 1 523,165 1 252,068
20 -348,614 1 181,283 832,669
21 -363,782 1 577,766 1 213,984
22 -363,809 1 505,064 1 141,255
23 -355,283 1 122,586 767,303
24 -321,387 1 083,605 762,218
Wynik całkowity -13 672,915 25 912,043 12 239,128

Opis skrótów:

EBNO - suma rozliczonej energii bilansującej nieplanowanej odebranej
EBND - suma rozliczonej energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej

Uwagi:

  • W celu zapewnienia publikacji pełnych ilości energii dostarczanej i odbieranej na RB, w wielkościach EBNO jest uwzględniana energia rozliczona jako pobór energii przez JGOSPa reprezentujące elektrownie pompowo-szczytowe.

Utworzono: 2017-05-21 14:16:04


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego