Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Funkcjonowanie RB - rozliczona na RB energia bilansująca nieplanowana

Doba handlowa: 2017-06-25

  


Godzina EBNO EBND Saldo
[MWh] [MWh] [MWh]
1 -498,926 701,650 202,724
2 -490,848 889,020 398,172
3 -596,762 676,896 80,134
4 -684,918 724,474 39,556
5 -718,244 682,599 -35,645
6 -870,099 691,744 -178,355
7 -849,288 791,808 -57,480
8 -896,419 587,406 -309,013
9 -908,121 603,989 -304,132
10 -865,483 665,478 -200,005
11 -977,661 855,345 -122,316
12 -829,234 858,539 29,305
13 -582,526 834,466 251,940
14 -712,739 971,708 258,969
15 -694,485 983,963 289,478
16 -641,980 893,356 251,376
17 -593,913 889,169 295,256
18 -659,065 900,720 241,655
19 -582,610 948,476 365,866
20 -626,911 952,189 325,278
21 -755,453 754,329 -1,124
22 -925,489 905,902 -19,587
23 -1 058,242 703,079 -355,163
24 -1 427,777 788,746 -639,031
Wynik całkowity -18 447,193 19 255,051 807,858

Opis skrótów:

EBNO - suma rozliczonej energii bilansującej nieplanowanej odebranej
EBND - suma rozliczonej energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej

Uwagi:

  • W celu zapewnienia publikacji pełnych ilości energii dostarczanej i odbieranej na RB, w wielkościach EBNO jest uwzględniana energia rozliczona jako pobór energii przez JGOSPa reprezentujące elektrownie pompowo-szczytowe.

Utworzono: 2017-06-26 14:12:57


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego