Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Dobowe raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Informacje o planowanej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty dobowe z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Raporty z funkcjonowania Rynku Bilansującego
Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Bilans Techniczno Handlowy (BTHD)

Wstępny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD)

Wielkości podstawowe

Planowane remonty

Ograniczenia sieciowe

Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)

Wielkości podstawowe

Ograniczenia sieciowe

Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)

Wielkości podstawowe

Plany Wymiany Międzysystemowej

Rynek Dnia Następnego WM

Rynek Dnia Bieżącego WM

Łącznie RDN WM i RDB WM

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa

Międzyoperatorska Wymiana Międzysystemowa w ramach wielostronnego cross-border redispatchingu (MRA)

Wielkości podstawowe

Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy

Generacja źródeł wiatrowych

Generacja mocy Jednostek Wytwórczych

Ubytki mocy

Bilans mocy w szczycie rannym i wieczornym

Zdolności wytwórcze JGwa stanowiące operacyjną rezerwę mocy

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Oferty bilansujące

Oferty bilansujące JGwa

Oferty redukcji obciążenia

Oferty bilansujące BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Zapotrzebowanie Rynku Bilansującego w planie BPKD/BO

Ilość energii bilansującej i realokowanej

Energia planowana swobodna

Energia planowana wymuszona

Energia planowana JGOa

Energia planowana JGzw

Energia nieplanowana

Energia realokacji USE na JGwa

Wykorzystana moc redukcyjna JGOa

Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe

Ceny informacyjne

Średnie ważone ceny energii planowanej wymuszonej

Ceny rozliczeniowe

Koszty na Rynku Bilansującym

Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na JGwa

Koszty energii PI i IRZ

Lista wytwórców nominowanych

RO - lista wytwórców nominowanych

Raporty godzinowe z funkcjonowania RB

Iteracje obsługi USE w ramach RBB

Sesje obsługi GWM w ramach RDB WM

Iteracje obsługi ORO


Funkcjonowanie RB - koszty na Rynku Bilansującym

Doba handlowa: 2017-10-20

  


Godzina KCZ KB KO
[zł] [zł] [zł]
1 25 585,46 49 764,59 75 350,05
2 65 948,71 -699,45 65 249,26
3 58 942,51 5 234,40 64 176,91
4 64 409,03 -1 220,79 63 188,24
5 54 374,20 5 902,17 60 276,37
6 89 238,70 -36 949,77 52 288,93
7 137 917,97 -99 524,69 38 393,28
8 45 518,75 14 365,47 59 884,22
9 17 585,46 47 105,24 64 690,70
10 -9 131,97 72 029,83 62 897,86
11 6 085,06 56 203,73 62 288,79
12 7 552,52 48 806,07 56 358,59
13 17 363,37 38 539,17 55 902,54
14 35 090,74 17 492,91 52 583,65
15 57 710,19 5 370,42 63 080,61
16 39 259,70 4 457,95 43 717,65
17 35 492,19 13 905,38 49 397,57
18 135 304,75 -100 705,64 34 599,11
19 152 651,72 -83 724,30 68 927,42
20 105 643,96 -5 794,50 99 849,46
21 64 330,53 -3 561,93 60 768,60
22 6 591,43 105 839,74 112 431,17
23 49 928,21 18 168,06 68 096,27
24 71 595,40 8 739,40 80 334,80
Wynik całkowity 1 334 988,590 179 743,460 1 514 732,050

Opis skrótów:

KCZ - całkowity koszt pokrycia zapotrzebowania w obszarze RB
KB - koszt bilansowania energii zapotrzebowania odbiorców
KO - koszt usuwania ograniczeń systemowych

Uwagi:

  • W tabeli przyjęto następującą konwencję znaków: "+" oznacza koszty ponoszone na RB (płatności dla URB), "-" oznacza przychody uzyskiwane na RB (płatności od URB).

Utworzono: 2017-10-21 14:16:51


Dobowe raporty sprzed 1 stycznia 2009 z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego