Powrót

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

1 października 2021, 15:29

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 października 2021 r. dotyczący Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 sierpnia 2021 r., zakończył w dniu 24 września 2021 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do zainteresowanych stron z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących Projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych, OSP w dniu publikacji niniejszego Komunikatu, zgodnie z pkt IV.2.5.d obowiązujących Warunków Dotyczących Bilansowania, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Zmiany nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania wraz z Raportem OSP z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Zmiany nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Raport OSP z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Zmian nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.

Dokumenty do pobrania: