Powrót

Komunikat OSP w sprawie aktualizacji Zasad udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A. w 2013 r.

31 grudnia 2012, 00:00

Komunikat OSP w sprawie aktualizacji Zasad udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A. w 2013 r.
PSE Operator S.A. (PSEO), jako Biuro Przetargów informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. zaktualizował zasady udostępniania zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO. Przedmiotem aktualizacji jest wprowadzenie możliwości transferu zdolności przesyłowych.

Informujemy, że na stronie internetowej PSEO został zamieszczony zaktualizowany dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A. w 2013 r.” (dalej Zasady Przetargów).

Regulacje dotyczące transferu alokowanych zdolności przesyłowych zostały zamieszczone w rozdziale 12 oraz Załączniku 7 do Zasad Przetargów.

Aktualizacja obowiązuje od daty publikacji.