Powrót

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r.

30 listopada 2011, 00:00

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r.
PSE Operator S.A., jako Biuro Przetargów informuje, że z dniem 30 listopada 2011 r. rozpoczyna proces jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE Operator SA pod adresem www.pse.pl został zamieszczony zaktualizowany dokument „Zasady udostępniania i przetargów zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A.

Aktualizacja w/w zasad w stosunku do dokumentu opublikowanego przez PSE Operator S.A. w dniu 27 września 2011 r. dotyczy zmian formalnych wynikających z doświadczeń pierwszego przetargu kwartalnego, tj. uściślenie wymogów formalnych dla uczestników przetargu (rozdz. 3 pkt 2), uściślenie zasad kreowania ceny przetargu (rozdz. 5.2 pkt 4 i rozdz. 6 pkt 9); uściślenie zasad obowiązywania gwarancji (rozdz. 6 pkt 6) oraz wykreślenie nieaktualnych dat z Harmonogramu w Załączniku 2.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 30 listopada 2011 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne można składać do dnia 7 grudnia 2011 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2011 r. na stronie internetowej PSE Operator SA zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r. (tj. na okres rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2012 r. i kończący się z dniem 31 marca 2012 r.).

PSE Operator SA informuje ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse-operator.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 roku:

Kwartał

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

I kwartał 2012

5.12.2011

7.12.2011

12.12.2011

12.12.2011Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

Styczeń 2012 r.
Luty 2012 r.
Marzec 2012 r.

13.12.2011
09.01.2012
07.02.2012

23.12.2011
19.01.2012
17.02.2012

30.12.2011
25.01.2012
23.02.2012