Powrót

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowych połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011

27 września 2011, 00:00

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowych połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011
Zgodnie z komunikatem z dnia 6 września 2011 r. PSE Operator S.A. jako Biuro Przetargów informuje, że z dniem 27 września 2011 r. rozpoczyna proces jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 r.

W związku z powyższym PSE Operator S.A. informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikował Ogłoszenie jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 r. (rozpoczynający się od 15 października 2011 r. i kończący się 31 grudnia 2011 r.).

W związku z powyższym Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym tj. 27 września 2011 r. rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne można składać do dnia 4 października 2011 r. do godz. 16:00.

Zważywszy na zamieszczony poniżej harmonogram przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 roku PSE Operator S.A. publikuje ponadto na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl zaktualizowane „Zasady udostępniania i przetargów zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A.” Aktualizacja w/w zasad w stosunku do dokumentu opublikowanego przez PSE Operator S.A. w dniu 6 września 2011 r. dotyczy wyłącznie opisu definicji współczynnika TKW (rozdział 2. Definicje) oraz Załącznika 2 Harmonogram Przetargów Kwartalnych.

Szczegółowy harmonogram przetargu na zdolności przesyłowych połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 roku:

Kwartał

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

IV kwartał 2011

27.09.2011

04.10.2011

07.10.2011

07.10.2011Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

Październik 2011
Listopad 2011
Grudzień 2011

10.10.2011
11.10.2011
10.11.2011

17.10.2011
21.10.2011
21.11.2011

24.10.2011
27.10.2011
25.11.2011