Powrót

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2012 r.

23 października 2012, 09:40

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2012 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2012 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2012 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2012 r.)

PSE Operator S.A. (PSEO), jako Biuro Przetargów informuje, że z dniem 23 października 2012 r. rozpoczyna proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.12.2012 r. – 31.12.2012 r.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 23 października 2012 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada 2012 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2012 r. na stronie internetowej PSEO zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2012 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2012 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2012 r.).

Informujemy, że na stronie internetowej PSEO pod adresem www.pse.pl jest dostępny dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A. w IV kwartale 2012 r.

PSEO informuje ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse-operator.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2012 roku:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

GRUDZIEŃ 2012

2.11.2012

5.11.2012

7.11.2012

7.11.2012

Harmonogram płatności GRUDZIEŃ 2012 roku:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

 

Termin 4K

Termin 5K

Termin 6K

GRUDZIEŃ 2012

8.11.2012

19.11.2012

26.11.2012