Powrót

Komunikat OSP w sprawie udostępniania zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego Polska – Ukraina (linia 220 kV Zamość – Dobrotwór) w ramach mechanizmu przetargów jednostronnych.

6 września 2011, 00:00

Komunikat OSP w sprawie udostępniania zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego Polska – Ukraina (linia 220 kV Zamość – Dobrotwór) w ramach mechanizmu przetargów jednostronnych.
PSE Operator S.A. (PSEO) uprzejmie informuje, że począwszy od 1 października 2011 roku planuje uruchomić proces udostępniania zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego Zamość – Dobrotwór w ramach mechanizmu przetargów jednostronnych.

Zdolności przesyłowe udostępniane będą na warunkach określonych w dokumencie "Zasady udostępniania i przetargów zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A.". Wyżej wymieniony dokument, w dacie publikacji niniejszego komunikatu, PSEO udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl.

Przetargi na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO (operator systemu przesyłowego na obszarze Ukrainy) zostaną zorganizowane przez PSEO jednostronnie, w formie kwartalnych przetargów jawnych (explicit), w ramach których udostępnianie i alokacja zdolności przesyłowych w/w połączenia dotyczy wyłącznie części zlokalizowanej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

PSEO informuje ponadto, iż aktualnie prowadzi z NEK UKRENERGO ustalenia dotyczące warunków Porozumienia Operatorskiego („System Operating Agreement”), którego zawarcie jest konieczne dla zapewnienia obsługi procesu wymiany międzysystemowej w/w połączenia i realizacji dostaw energii elektrycznej z Ukrainy do Polski. W związku z powyższym, udostępnienie i alokacja zdolności przesyłowych połączenia Zamość – Dobrotwór dla IV kwartału 2011 r. poczynając od dnia 1 października 2011 r. uzależniona jest od zakończenia powołanych wyżej uzgodnień i zawarcia przedmiotowego Porozumienia.

W związku z powyższym informacja dotycząca rozpoczęcia procesu rejestracji Uczestników Przetargu oraz szczegółowy harmonogram przetargu na IV kwartał 2011 r. zostanie przez PSEO podana do publicznej wiadomości w ramach odrębnego komunikatu.

PSEO informuje, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse-operator.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.