Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian dotyczących WDB i IRiESP

9 listopada 2022, 12:40

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian dotyczących WDB i IRiESP

Komunikat OSP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie: Zmian nr 7/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna i Karty aktualizacji nr CB/33/2022 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 4 października 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów:

  1. Zmian nr 7/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania
  2. Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna
  3. Karty aktualizacji nr CB/33/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

w dniu 4 listopada 2022 r. zakończył proces konsultacji ww. dokumentów.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia:

  1. zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6, z późn. zm.) oraz pkt IV.2.5.d) Warunków Dotyczących Bilansowania, Zmiany nr 7/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji, wraz z raportem z tych konsultacji;
  2. zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, Kartę aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna oraz Kartę aktualizacji nr CB/33/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji, wraz z raportem z tych konsultacji.

Zmiany nr 7/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karta aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna i Karta aktualizacji nr CB/33/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, po przeprowadzonym procesie konsultacji oraz raporty z procesu konsultacji projektów ww. dokumentów, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.