Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP z dnia 07.03.2023 r. dotyczący projektów: Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie oraz Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Korzystanie

7 marca 2023, 13:46

Komunikat OSP z dnia 07.03.2023 r. dotyczący projektów: Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie oraz Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Korzystanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji:

1. Projektu Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
2.
Projektu Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do:

1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie, określający zmiany planowane do wprowadzenia do IRiESP - Bilansowanie, wraz z dokumentem wyjaśniającym do Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie, które zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

2. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Korzystanie, określający zmiany planowane do wprowadzenia do IRiESP - Korzystanie, wraz z dokumentem wyjaśniającym do Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP – Korzystanie, które zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie, wypełniając obowiązki wynikające odpowiednio z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) tj. zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. dokumentów, OSP informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 07.04.2023 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi do projektu Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Korzystanie.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP - Bilansowanie oraz Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Korzystanie, dołączonych do niniejszego komunikatu.

Na wskazane wyżej adresy mailowe prosimy również przesłać formularz, podpisany zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Dodatkowo, w celach wyłącznie informacyjnych, wraz z niniejszym komunikatem OSP publikuje niebędące przedmiotem konsultacji teksty ujednolicone IRiESP - Bilansowanie oraz IRiESP - Korzystanie, w trybie zmian uwzględniających odpowiednio zmiany IRiESP określone w projektach dokumentów wskazanych w pkt 1. - 2. powyżej.