Powrót

Komunikat OSP z dnia 7.10.2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 r.

7 października 2011, 00:00

Komunikat OSP z dnia 7.10.2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 r.
PSE Operator S.A. jako Biuro Przetargów przeprowadził w dniach 27 września 2011 r. – 7 października 2011 r. jednostronny przetarg kwartalny na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na okres rezerwacji od 15 października 2011 r. do  31 grudnia 2011 r.

Przetarg został otwarty dla Uczestników w dniu 27 września 2011 r. PSEO udostępnił w przetargu na IV kwartał 2011 r. na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGO - PSEO, w wysokości 215 MW. W dniu 7 października 2011 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. W przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 r. wzięło udział dwóch Uczestników, złożono dwa Arkusze Ofert.

W wyniku przeprowadzonego przetargu PSE Operator S.A. przyznał zdolności przesyłowe w przetargu na IV kwartał 2011 r. (obejmujący okres rezerwacji od 15 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO -> PSEO, w wysokości 215 MW, po Cenie Przetargu 0,22 PLN/MWh.

PSE Operator S.A. informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikował Wyniki jednostronnego przetargu na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na IV kwartał 2011 r.