Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE i NEK UKRENERGO na marzec 2013 r.

24 stycznia 2013, 12:41

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE i NEK UKRENERGO na marzec 2013 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2013 r. i kończący się z dniem 31 marca 2013 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działająca pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., dalej PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informuje, że z dniem 24 stycznia 2013 r. rozpoczyna proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.03.2013 r. – 31.03.2013 r.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2013 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2013 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony zaktualizowany dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE  S.A. w 2013 r.” Aktualizacja w/w dokumentu wynikała ze zmiany nazwy firmy z PSE Operator S.A. na PSE S.A.

Ponadto informujemy, że w dniu 5 lutego 2013 r. na stronie internetowej PSE S.A. zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2013 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2013 r. i kończący się z dniem 31 marca 2013 r.).

PSE S.A. informuje ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2013 roku:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

MARZEC 2013

5.02.2013

8.02.2013

12.02.2013

12.02.2013

Harmonogram płatności MARZEC 2013 roku:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

 

Termin 4K

Termin 5K

Termin 6K

MARZEC 2013

13.02.2013

22.02.2013

28.02.2013