Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2014 r.

20 grudnia 2013, 15:12

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2014 r.  (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2014 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2014 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 20 grudnia 2013 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.02.2014 r. – 28.02.2014 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2014 r.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2013 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 8 stycznia 2014 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2014 r. na stronie internetowej PSE S.A. zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A.i NEK UKRENERGO na LUTY 2014 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2014 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2014 r.).

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2014 roku:


Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

LUTY 2014

2.01.2014

8.01.2014

10.01.2014

10.01.2014

Harmonogram płatności:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

 

Termin 4K

Termin 5K

Termin 6K

LUTY 2014

13.01.2014

21.01.2014

28.01.2014