Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2014 r.

26 listopada 2013, 00:00

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na styczeń 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2014 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2014 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 listopada 2013 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.01.2014 r. – 31.01.2014 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony zaktualizowany dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2014 r.

Aktualizacja w/w zasad, w stosunku do dokumentu obowiązującego w 2013 roku, dotyczy zmian formalnych tj. wprowadzenia aktualnych dat oraz aktualizacji harmonogramów przetargów.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 26 listopada 2013 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2013 r. na stronie internetowej PSE S.A. zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2014 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2014 r.).

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2014 roku:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

STYCZEŃ 2014

3.12.2013

10.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

Harmonogram płatności:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

 

Termin 4K

Termin 5K

Termin 6K

STYCZEŃ 2014

13.12.2013

23.12.2013

30.12.2013