Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na styczeń 2013 r.

23 listopada 2012, 11:41

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na styczeń 2013 r.
Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na styczeń 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2013 r.)

PSE Operator S.A. (PSEO), jako Biuro Przetargów informuje, że z dniem 23 listopada 2012 r. rozpoczyna proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.01.2013 r. – 31.01.2013 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSEO został zamieszczony zaktualizowany dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE Operator S.A. w 2013 r.

Aktualizacja w/w zasad, w stosunku do dokumentu obowiązującego w 2012 roku, dotyczy zmian formalnych tj. wprowadzenia aktualnych dat oraz aktualizacji harmonogramów przetargów.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 23 listopada 2012 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2012 r. na stronie internetowej PSEO zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2013 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2013 r.).

PSEO informuje ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse-operator.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2013 roku:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00

Ostateczny termin składania Ofert
12:00

Publikacja Wyników
do 16:00

STYCZEŃ 2013

4.12.2012

7.12.2012

11.12.2012

11.12.2012

Harmonogram płatności STYCZEŃ 2013 roku:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

 

Termin 4K

Termin 5K

Termin 6K

STYCZEŃ 2013

12.12.2012

21.12.2012

28.12.2012