Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na II kwartał 2012 r

13 marca 2012, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na II kwartał 2012 r
PSE Operator S.A. jako Biuro Przetargów przeprowadził w dniach 1 marca 2012 r. – 13 marca 2012 r. jednostronny przetarg kwartalny na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na Okres Rezerwacji od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

W przetargu na II kwartał 2012 r. PSE Operator S.A. udostępnił zdolności przesyłowe w kierunku UKRENERGO à PSEO w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji w dniach 4 czerwca – 30 czerwca 2012 Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

W dniu 13 marca 2012 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na II kwartał 2012 r. zarejestrowano 1 Uczestnika, zgłoszono 1 Arkusz Ofert.

W wyniku przeprowadzonego przetargu PSE Operator S.A. przyznał zdolności przesyłowe
w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO à PSEO, w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji w dniach 4 czerwca – 30 czerwca 2012 Przyznane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW. Cena Przetargu wyniosła 0,07 PLN/MWh.

PSE Operator S.A. informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikował Wyniki jednostronnego przetargu na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na II kwartał 2012 r.