Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2014 r.

13 maja 2014, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2014 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2014 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2014 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 24 kwietnia 2014 r. – 13 maja 2014 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2014 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2014 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2014 r.).

W przetargu na czerwiec 2014 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGO à PSE, w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresach Rezerwacji: od 19 czerwca 2014 r. godz. 0:00 do 20 czerwca 2014 r. do godz. 06:00 Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW a od 23 czerwca 2014 r. godz. 0:00 do 27 czerwca 2014 r. do godz. 24:00 Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 130 MW. W dniu 13 maja 2013 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert.

Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2014 r. zarejestrowano 1 Uczestnika, zgłoszono 1 Arkusz Oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznały zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO à PSE, w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresach Rezerwacji: od 19 czerwca 2014 r. godz. 0:00 do 20 czerwca 2014 r. do godz. 06:00 Przyznane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW a od 23 czerwca 2014 r. godz. 0:00 do 27 czerwca 2014 r. do godz. 24:00 Przyznane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 130 MW.

Cena Przetargu wyniosła 0,25 PLN/MWh.

PSE S.A. informują, że na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.pse.pl opublikowały Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2014 roku.