Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2013 r.

12 marca 2013, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2013 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2013 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2013 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziła w dniach 25 lutego 2013 r. – 12 marca 2013 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2013 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2013 r.).

W przetargu na kwiecień 2013 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe w kierunku UKRENERGO -> PSE S.A. w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji od 8 kwietnia 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 130 MW, a w Podokresach Rezerwacji: od 1 kwietnia 2013 r. do godz. 6:00 2 kwietnia 2013 r. i od 22 kwietnia 2013 r. do 27 kwietnia 2013 r. Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

W dniu 12 marca 2013 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2013 r. zarejestrowano 1 Uczestnika, zgłoszono 1 Arkusz Oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznała zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO -> PSE S.A., w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji od 8 kwietnia 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. Oferowane (Przyznane) Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 130 MW, a w Podokresach Rezerwacji: od 1 kwietnia 2013 r. do godz. 6:00 2 kwietnia 2013 r. i od 22 kwietnia 2013 r. do 27 kwietnia 2013 r. Oferowane (Przyznane) Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

Cena Przetargu wyniosła 0,46  PLN/MWh.

PSE S.A. informuje, że na swojej stronie internetowej opublikował Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2013 roku.