Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2014 r.

13 marca 2014, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2014 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2014 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2014 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 25 lutego 2014 r. – 13 marca 2014 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2014 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2014 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2014 r.).

W przetargu na kwiecień 2014 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGO -> PSE, w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji od 20 kwietnia 2014 r. godz. 0:00 do 22 kwietnia 2014 r. do godz. 06:00 Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

W dniu 13 marca 2013 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2014 r. zarejestrowano 1 Uczestnika, zgłoszono 1 Arkusz Oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznały zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO -> PSE, w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji od 20 kwietnia 2014 r. godz. 0:00 do 22 kwietnia 2014 r. do godz. 06:00 Przyznane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

Cena Przetargu wyniosła 0,25 PLN/MWh.

PSE S.A. informują, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikowały Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2014 roku.