Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2013 r.

11 lipca 2013, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2013 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2013 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2013 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 24 czerwca 2013 r. – 11 lipca 2013 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2013 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2013 r.).

W przetargu na sierpień 2013 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe w kierunku UKRENERGO -> PSE S.A. w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji od 26 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

W dniu 11 lipca 2013 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2013 r. zarejestrowano 1 Uczestnika, zgłoszono 1 Arkusz Oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznały zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO -> PSE S.A., w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu, że w Podokresie Rezerwacji od 26 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. Oferowane (Przyznane) Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

Cena Przetargu wyniosła 0,18 PLN/MWh.

PSE S.A. informują, że na swojej stronie internetowej opublikował Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2013 roku.