Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2014 r.

10 lipca 2014, 13:29

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2014 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2014 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2014 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 2 lipca 2014 r. – 10 lipca 2014 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2014 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2014 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2014 r.).

W przetargu na sierpień 2014 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGO -> PSE, w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresie Rezerwacji od 4 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2014 r. Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

W dniu 10 lipca 2014 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2014 r. zarejestrowano 1 Uczestnika, zgłoszono 1 Arkusz Oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznały zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO -> PSE, w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu (zgodnym
z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresie Rezerwacji od 4 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2014 r. Przyznane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 0 MW.

Cena Przetargu wyniosła 0,25 PLN/MWh.

PSE S.A. informują, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikowały Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na SIERPIEŃ 2014 roku.