Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na LUTY 2013 r.

10 stycznia 2013, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na LUTY 2013 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2013 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2013 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, jako Biuro Przetargów, przeprowadziła w dniach 20 grudnia 2012 r. – 10 stycznia 2013 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2013 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2013 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2013 r.).

W przetargu na luty 2013 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe w kierunku UKRENERGO -> PSE S.A. w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji.

W dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2013 r. zarejestrowano 1 Uczestnika, zgłoszono 1 Arkusz Oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznała zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO -> PSE S.A., w wysokości 220 MW. Cena Przetargu wyniosła 0,67  PLN/MWh.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikował Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2013 roku.