Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Proces rejestracji konta Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB)

8 kwietnia 2022, 09:16

Proces rejestracji konta Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB)
Obowiązujący proces rejestracji konta ABPB, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego (Regulamin), został szczegółowo opisany w Podręczniku Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego.

Niżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego procesu. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rejestracji konta ABPB.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 • Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (Upoważnienie ABPB) powinno zostać podpisane własnoręcznie, wraz ze wskazaniem daty złożenia podpisu, lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby:
 1. uprawnione zgodnie z KRS do składania oświadczeń woli w imieniu Partnera Biznesowego (PB), lub
 2. posiadające pełnomocnictwo szczególne (tj. pełnomocnictwo do udzielenia upoważnienia ABPB) albo pełnomocnictwo rodzajowe (tj. pełnomocnictwo upoważniające co najmniej do wykonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy PB a PSE S.A.).
 • W przypadku podpisu elektronicznego Upoważnienie ABPB może zostać podpisane wyłącznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich pozycji zawartych w Upoważnieniu ABPB.

Wskazówki ogólne:

 • Osoba wyznaczona przez PB do pełnienia roli ABPB nieposiadająca konta w PPB wysyła na adres e-mail: ppb@pse.pl prośbę o kod rejestracyjny.
 • Usługodawca udostępnia kod rejestracyjny na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • Użytkownik po zalogowaniu się do aplikacji PPB:
  • przechodzi do zakładki Wnioski -> Wnioski o nadanie i zmianę uprawnień ABPB,
  • uzupełnia wymagane dane: nazwę, formę prawną, NIP, KRS, REGON oraz wskazuje właściwy obszar działalności dla uprawnień ABPB,
  • załącza Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • składa wniosek o nadanie uprawnień ABPB dokonując autoryzacji za pośrednictwem wiadomości SMS.
 • Usługodawca weryfikuje poprawność złożonego wniosku i dokumentów. W przypadku:
  • poprawnej weryfikacji wniosku Użytkownikowi zostaną nadane uprawnienia ABPB,
  • negatywnej weryfikacji wniosku zostanie on odrzucony wraz informacją e-mail do Użytkownika o przyczynie jego odrzucenia.