Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy

23 listopada 2022, 14:55

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy"), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy, który 23 listopada 2022 r. został zamieszczony na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/karta-aktualizacji-nr-rrm/z/6/2022

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 dotyczą dostosowania regulaminu do zmienionych przepisów ustawy o rynku mocy poprzez zastąpienie używanego w jego postanowieniach zwrotu „okres zagrożenia” zwrotem „okres przywołania na rynku mocy” oraz odpowiednie dostosowanie oznaczeń wzorów określonych w regulaminie do zmienionej terminologii.

PSE S.A., wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o rynku mocy, zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informują o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 7 grudnia 2022 r.;
  • adresie poczty elektronicznej rynek.mocy@pse.pl, na które należy przekazywać uwagi.

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/6/2022 Regulaminu rynku mocy wraz z załącznikami:

Uwagi do projektu Karty aktualizacji należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na załączonym powyżej formularzu. PSE S.A. zastrzegają, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać przez PSE S.A. pozostawione bez rozpatrzenia.