Powrót

Raporty inwestycyjne za pierwsze półrocze 2021 roku

15 czerwca 2021, 15:13

Raporty inwestycyjne za pierwsze półrocze 2021 roku
PSE S.A. przypominają o rozpoczynającym się 1 lipca 2021 r. procesie składania raportów inwestycyjnych w ramach monitorowania realizacji umów mocowych.

W związku ze zmianami regulaminu rynku mocy, wprowadzonymi kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 zostały zaktualizowane załączniki stanowiące raport inwestycyjny dla poszczególnych typów jednostek rynku mocy. Katalog wymaganych dokumentów stanowiących raport inwestycyjny w odniesieniu do:

  • jednostek rynku mocy objętych umową mocową na więcej niż 1 rok dostaw - został opisany w pkt. 14.1.3.3 regulaminu rynku mocy;
  • istniejących jednostek rynku mocy wytwórczych, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka fizyczna wytwórcza planowana - został opisany w pkt. 14.2.3 ppkt. 1) regulaminu rynku mocy;
  • nowych jednostek rynku mocy wytwórczych, które zawarły umowę mocową na jeden rok dostaw - został opisany w pkt. 14.2.21 ppkt. 2) regulaminu rynku mocy.

Raporty będzie można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl) od 1 do 14 lipca 2021 r. włącznie.

Instrukcja składania raportów dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.

 

Dokumenty do pobrania:

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Składanie oświadczeń zawierających raport inwestycyjny. (Wersja 1.1)