Powrót

Interwencyjna Redukcja Poboru - 6 chętnych do świadczenia nowej usługi DSR

5 lutego 2021, 09:28

Interwencyjna Redukcja Poboru - 6 chętnych do świadczenia nowej usługi DSR
4 lutego 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu na Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru). Oferty przedstawiło łącznie sześciu potencjalnych Wykonawców: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta SA.

Udział w postępowaniu mogły wziąć podmioty, które posiadają zdolności przesunięcia lub redukcji poboru energii elektrycznej  w wysokości 1 MW mocy redukcji lub więcej oraz podmioty agregujące innych odbiorców energii.

Szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert znajdują się na stronie: https://przetargi.pse.pl/

O wyniku postępowania PSE poinformują na stronie: https://przetargi.pse.pl/  oraz w osobnym komunikacie.