Powrót

SYSTEM KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW USŁUGI INTERWENCYJNEJ REDUKCJI POBORU - NOWY NABÓR

1 marca 2023, 15:34

SYSTEM KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW USŁUGI INTERWENCYJNEJ REDUKCJI POBORU - NOWY NABÓR
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłaszają nabór do Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (IRP) na okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

Podmioty spełniające kryteria usługi IRP, określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE na stronie https://przetargi.pse.pl/. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym między 1 marca 2023 roku a 29 lutego 2024 roku. Model realizacji usługi IRP pozostanie bez zmian.

Proces wnioskowania będzie przebiegał następująco:

  1. Złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://przetargi.pse.pl/ w dowolnym terminie w okresie od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku.
  2. Weryfikacja dostawcy przez PSE.
  3. Zawarcie umowy IRP pomiędzy PSE a dostawcą. Świadczenie usługi rozpocznie się jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r. Wszystkie umowy będą obowiązywały do 31 marca 2024 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nowego naboru oraz niezbędne dokumenty,
w tym wzór wniosku oraz Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, znajdują się na Platformie Zakupowej PSE S.A. pod adresem https://przetargi.pse.pl/

 

Kto może świadczyć usługę IRP?

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji, dalej: ORed) oraz posiadający aktywny certyfikat ORed.

Odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio PSE jeśli posiadają 1 MW lub więcej mocy redukcji. Mniejsi odbiorcy mocy mogą powierzyć kwestie formalne agregatorowi, czyli firmie reprezentującej interesy odbiorców w relacjach z PSE.
Lista agregatorów znajduje się na stronie: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/agregatorzy-i-osd.

Opis usługi

Interwencyjna Redukcja Poboru to usługa polegająca na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu, na polecenie operatora systemu przesyłowego, poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej w zamian za wynagrodzenie. Usługa to jeden ze środków zaradczych stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Korzyści dla wykonawców usługi:

  • możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi Demand Side Response (DSR) poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym;
  • przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE;
  • minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania;
  • racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej;
  • udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej;
  • godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”.