Podstawy prawne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako spółka prawa handlowego, funkcjonuje zgodnie ze wszystkimi regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów ogólnych, a w szczególności działa na podstawie:

PSE S.A. jako polski operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działa w szczególności na podstawie:

PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, funkcjonuje na europejskim rynku energii elektrycznej w szczególności zgodnie z następującymi regulacjami:

Rejestr Zmian