Powrót

2 stycznia 2011, 00:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 2 stycznia 2011 roku zmarła

Pani Stefania Kasprzyk

Prezes, Dyrektor wieloletni Pracownik PSE Operator S.A.

Była wspaniałym Człowiekiem, Przełożonym, Przyjacielem
i Koleżanką. Całym swoim życiem zawodowym
i postawą zasługiwała na wielki szacunek i uznanie nas wszystkich. To wielka strata dla całej branży elektroenergetycznej i wszystkich osób, które miały przyjemność spotkać i pracować z Panią Prezes.

Rodzinie i Najbliższym składamy
wyrazy szczerego współczucia

Zarząd, Rada Nadzorcza,
pracownicy i współpracownicy
PSE Operator S.A.