Powrót

1 kwietnia 2021 rozpoczyna się proces składania oświadczeń o demonstracji za 1. kwartał roku dostaw 2021

31 marca 2021, 14:13

1 kwietnia 2021 rozpoczyna się proces składania oświadczeń o demonstracji za 1. kwartał roku dostaw 2021
PSE S.A. przypominają, że oświadczenia o wykazaniu zdolności do wykonania obowiązku mocowego (demonstracji) można składać w terminie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59:59.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o rynku mocy, po zakończeniu każdego kwartału w roku dostaw, dostawca mocy wykazuje operatorowi zdolność do wykonania obowiązku mocowego w stosunku do każdej z jednostek rynku mocy, która objęta była w danym kwartale obowiązkiem mocowym. Pozytywny wynik testowego okresu zagrożenia uzyskany przez jednostkę rynku mocy, jak również nieogłoszenie jednostce testowego okresu zagrożenia zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym, nie zwalnia dostawcy mocy z obowiązku złożenia oświadczenia o demonstracji w stosunku do tej jednostki.

Użytkownikami upoważnionymi do złożenia oświadczenia o demonstracji są osoby posiadające pełnomocnictwo sporządzone według nowego wzoru stanowiącego załącznik 4.3 do Regulaminu, uprawniające do dokonywania czynności zgodnie z postanowieniami pkt. 16 Regulaminu.

Oświadczenia o demonstracji będzie można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl). Instrukcja składania oświadczeń dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.